Månedens gjenstand for august

Denne månedens museumsgjenstand i monteren på Rådhuset er ramme med foto og stempel som har tilhørt fotografen Lyder Kvantoland. Hver måned stiller Nordlandsmuseet ut en ny gjenstand.

Lyder Kvantoland

Lyder Kvantoland

Portretter, hverdagsliv og landskap

Lyder Kvantoland (1893 - 1972) fotograferte blant annet landskap, hverdagsliv og spesielle hendelser. Han var også aktiv som folkeminnegransker, lokalhistoriker og skrev mange artikler, og han var fra Kvantoland i Sørfold.

Sørfold Lokalhistorielag eier i dag alle Kvantolands fotografier. Nordlandsmuseet har en samling gjenstander etter ham.

Månedens gjenstand og Lyder Kvantoland

Stempel som har tilhørt Lyder Kvantoland

Stempel som har tilhørt Lyder Kvantoland.

Månedens gjenstand står i en monter like innenfor hovedinngangen på Rådhuset, ved døra inn til servicekontoret.

Sist oppdatert den 09. september 2015