Maleverksted på sykehjemmet

Da Salten kultursamarbeid og kulturkontoret gikk ut med tilbud om tegne- og maleverksted for eldre, fikk de straks napp hos enhetsleder Ruth Olsen ved Sørfold sykehjem i Røsvik. Og maleverksted på sykehjemmet ble det.

Maleverksted på Sørfold sykehjem, foto Ingrid Cimmerbeck
Fra maleverkstedet på Sørfold sykehjem. Begge foto: Ingrid Cimmerbeck.
 
Kultur for seniorer
Tegne- og maleverkstedet var et ledd i Den kulturelle spaserstokken. Dette er en statlig tilskuddsordning som er øremerket profesjonelle kulturtilbud for folk over 60. Gjennom Salten kultursamarbeid er regionen og kommunene tilført midler som har gjort det mulig å arrangere konsertturnéer og andre tiltak de to siste årene. Blant annet har John Kristian Karlsen og Sveinar Aase turnert for spaserstokken, og det samme har Eirin Edvardsen med en fortellerforestilling.
 
Og i likhet med Den kulturelle skolesekken, som er den tilsvarende tilskuddsordningen for skolene, kan målgruppen enten delta som publikum på konserter og forestillinger – eller de kan delta aktivt på ulike former for workshops eller kunstnerverksted. 
 
Billedkunstnere som instruktører
Instruktører for tegne- og maleverkstedet var to kjente billedkunstnere fra Salten, nemlig Tor Kvarv og Ingrid Cimmerbeck. De startet turnéen på Oppeid i Hamarøy i begynnelsen av november, og avsluttet på Tusenhjemmet i Bodø 17. november.   
 
Det var opp til kommunene om verkstedet var lagt til en institusjon eller et kultursenter, men det var annonsert som et åpent tilbud og alle som ønsket det fikk være med.
 
I Røsvik var det 7 deltakere på verkstedet, og de fleste var beboere på sykehjemmet.
 
Tor Kvarv var en av instruktørene på maleverkstedet, foto Ingrid Cimmerbeck
Tor Kvarv veileder en av deltakerne på maleverkstedet i Røsvik.
 
En god opplevelse
Det krevdes ingen forkunnskaper. Ved hjelp av blyant, maling og pensler skulle deltakerne formidle et minne, og de fikk veiledning underveis.
 
Enhetsleder Ruth Olsen forteller at dette ble en flott dag.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015