Mange muligheter i egen kommune

Sørfold kommune har nylig deltatt på årets utdanningsmesse for ungdom, der også Elkem og Marine Harvest hadde stand. – tillegg ble øvrige bedrifter presentert på TV-skjerm, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

F.v. Gerd Bente Jakobsen, Rune Edvardsen, Fredrik Johansen og Birgite Gleinsvåg

Disse fire sto på stand for Sørfold kommune på utdanningsmesse på Fauske 25. november:  F.v. næringssjef Gerd Bente Jakobsen, Rune Edvardsen som informerte om jobbmuligheter innenfor teknisk sektor i kommunen, Fredrik Johansen er lærling innen IT og Birgitte Gleinsvåg representerer læreryrket.

Presentere utdanning og arbeidsliv

Hvert år arrangeres utdanningsmesse på Fauske og i Saltdal. Målgruppe for messa er ungdom i 10. klasse ved ungdomsskolene i de tre kommunene, samt de som allerede går på videregående skole.

På messa presenteres de ulike studieretninger innenfor videregående skole, slik at avgangselevene i ungdomsskolen får et grunnlag for å velge retning.

I tillegg fokuserer messa på arbeids – og yrkesmuligheter i regionen.

Framheve muligheter i egen kommune

–  Fra kommunens side er vi opptatt av å synliggjøre jobbmuligheter i Sørfold, og hvilket utdanningsløp som kan føre fram til disse yrkene. Og da med vekt på både kommunale jobber og andre.

I kommunal sektor er det særlig viktig å framheve pleie og omsorg, samt skole. Vi ønsker å motivere ungdom til å satse på yrker som i følge prognoser vil mangle arbeidskraft i årene som kommer, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Privat næringsliv også med

Men kommunens deltakelse på messa handler ikke bare om kommunale arbeidsplasser.

–  For oss er det også viktig å profilere næringslivet. Elkem og Marine Harvest deltok selv på stand, og fra kommunens side hadde vi laget en presentasjon i power point som gikk i loop hele dagen, og som presenterer hele næringslivet, sier Jakobsen.

Formannskapet støtter deltakelse

Hun synes utdanningsmessa er en fin anledning til å møte ungdom direkte, svare på spørsmål og informere om mulighetene.

Formannskapet bevilget 20.000 kroner til utdanningsmessa i juni i år. Deler av tilskuddet brukes til å dekke skyssutgifter for elevene fra skolene til messa.

I tillegg til å delta på utdanningsmessa har Sørfold kommune også andre tiltak som handler om yrkesorientering og rekruttering.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015