Mange søkere til ledige stillinger

10 vil bli gitarlærer i kulturskolen, og til stillingen som avdelingsingeniør for vei, vann og avløp har det meldt seg 14 søkere.14 har søkt stilling som vaktmester. Her er søkerliste for disse stillingene.

Avtroppende gitarlærer Ørjan Kines får et tre i gave av kulturskoleleder Ragnhild Hansen og kollegene

Ørjan Kines har sagt opp sin stilling i kulturskolen, og han fikk et tre i gave av kulturskoleleder Ragnhild Hansen som takk for innsatsen. Gaven ble overrakt på kulturskolens avslutningskonsert 14. juni.

Mange søkere til tross for ferietid

Stillingen som kulturskolelærer i gitar, bass, band og lyd/sceneproduksjon ble utlyst med søknadsfrist 10. juli.

Det meldte seg 10 søkere - 9 menn og 1 kvinne. Kulturskolen håper det skal bli mulig å få ny lærer på plass til skolestart, men dette avhenger av eventuell oppsigelsesfrist for den som blir ansatt.

En tar sikte på å foreta ansettelse i løpet av to uker. Her er oversikt over søkerne:

Søkerliste gitarlærer kulturskolen.

Ingeniør og vaktmester skal ansettes om kort tid

To andre stillinger har også vært kunngjort nylig, begge hjemmehørende ved enhet teknisk/næring.

Den ene er avdelingsingeniør for vei, vann og avløp, den andre er driftsoperatør/vaktmester.

Til hver av stillingene har det meldt seg 14 søkere, og her er søkerliste for begge:

Søkerliste avdelingsingeniør VVA

Søkerliste vaktmester/driftsoperatør

Glad for at mange vil jobbe i Sørfold

Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen opplyser at det trolig vil bli foretatt ansettelse av vaktmester allerede i løpet av denne uka (uke 29), og ny ingeniør vil etter planen bli ansatt i løpet av neste uke (uke 30).

Hun er godt fornøyd med antall søkere til de ledige stillingene.

–  Det er veldig hyggelig at det er så mange som ønsker å jobbe hos oss, sier hun.

Sist oppdatert den 09. september 2015