Forebyggende team

Sørfold kommune har opprettet et forebyggende team. De er i gang med et prosjekt der alle hjemmeboende over 75 år får tilbud om besøk.

Bak f.v. Steinar Strand, Jarand Gjestland og Jan Arne Johansen, foran f.v. Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug, Siv Helskog og Unni Storhaug

–Dette er viktig folkehelsetiltak, sier alle på bildet.

Bak f.v. Steinar Strand (folkehelsekoordinator), helsesjef Jarand Gjestland som lanserte idéen og Jan Arne Johansen fra seniorrådet.

Foran f.v. Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug (ergoterapeut), Siv Helskog og Unni Storhaug.

Foto: Helge Simonsen/Saltenposten.

Informere og innhente synspunkter

Forebyggende hjemmebesøk  er et frivillig tilbud til alle hjemmeboende  over 75 år.  Et besøk med helsefremmende og forebyggende fokus, for å bidra til mestring i hverdagen slik  at eldre kan bo lengst mulig hjemme.

–  Ved å besøke folk hjemme kan vi informere om kommunen og dens tilbud. Og den enkelte kan fortelle om sine daglige utfordringer.

Der vil vi gjerne komme med tips og råd der det er ønskelig, blant annet kan vi formidle kontakt med ergoterapeut, som kan bidra til en enklere hverdag både gjennom hjelpemidler, tips om tilpasning av bolig og andre ting, sier Siv Helskog, som er prosjektansvarlig.

Hensikten med forebyggende hjemmebesøk er:

  1. Kartlegge målgruppen med oppdatert kontaktinformasjon til eldre og deres pårørende til bruk ved alvorlige hendelser.
  2. Kartlegge status, gi informasjon og motivere til «hverdagsmestring», samt arbeide for forebyggende og sykdomsmestrende tiltak.
  3. Gi informasjon og veiledning om kommunens tjenestetilbud med sikte på å oppnå en aktiv hverdag og «hverdagsglede». Det er et ønske å kunne hjelpe eldre til å bryte sosial isolasjon i en kommune med spredt bosetning. 

Innbyggerne skal tas med på råd

–  Vi ønsker også innbyggernes synspunkter i kommunens planer for framtida.

 Kommunens omsorgsplan sier at innbyggerne skal tas med på råd i utformingen av tjenester.

I løpet av besøksrunden håper vi også å finne noen spreke seniorer som kan være en ressurs for andre, for eksempel som besøksvenn, sier Siv Helskog.

Beredskap

Kartleggingen  kan også  gi nyttig informasjon med tanke på alvorlige hendelser. For eksempel hvis det går ras som stenger veien til  Strøksnes:

Hvem bor der og hvem trenger hjelp? Hvem kan vi ringe som kontaktpersoner?

Først i sone nord

Hjemmebesøkene startet i nordre del av kommunen. Nå i 2017 er det sendt ut brev i søndre del av kommunen, og besøkene starter.

De som kommer på besøk, kan enten være Leikny Ørnes, Ingunn Dalhaug, Unni Storhaug eller Siv Helskog.

Kontaktinformasjon:

Sist oppdatert den 26. januar 2017