Mange vil lære nålbinding

Nordlandsmuseet Sørfold har fått stor respons på sitt tilbud om kurs i nålbinding. Med 30 påmeldte ser det ut til at det blir to kurs i stedet for ett.

Elisabeth Kristoffersen skal holde kurs  nålbinding

Elisabeth Kristoffersen skal være kursleder på nybegynnerkurset i nålbinding som arrangeres på aktivitetshuset Bakeriet 24. og 25. februar. Hun synes det er hyggelig at interessen for kurset er så stor.

Rask respons

De første påmeldingene tikket inn et par timer etter at artikkelen om kurset var publisert på nettet.

Og slik har det fortsatt.  30 påmeldte er for mange til å kunne gi individuell veiledning, og det arbeides derfor for å sette opp et ekstra kurs i mars.

Gammel teknikk

Nålbinding er en eldgammel og populær håndarbeidsteknikk. Vikingene laget seg varme votter i nålbinding, og teknikken har vært i bruk siden da.

Kursleder Elisabeth Kristoffersen har arbeidet med tradisjonelle håndarbeidsteknikker på veveriet til Norsk Folkemuseum, og har magistergrad i nordisk viking – og middelalderkultur.

Sist oppdatert den 09. september 2015