Manifest mot mobbing

Regjeringen og en rekke andre instanser har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing. Kommunene inviteres med, og nylig signerte ordfører Lars Evjenth manifestet på vegne av Sørfold kommune sammen med to ungdommer.

F.v. Isabel Berg, ordfører Lars Evjenth og Lasse Pedersen

VIKTIG SIGNAL. Isabel Berg og Lasse Pedersen har begge sittet i ungdomsrådet. Da de nylig fikk kommunens kulturstipend for unge utøvere, ba ordføreren de to 16-åringene signere sammen med ham på manifestet.

Nulltoleranse

Gjennom Manifest mot mobbing 2011-2014 settes mobbing på dagsorden.

Kommunene som registrerer seg som deltakere i samarbeidet ved å signere manifestet forplikter seg til å arbeide for gode oppvekst - og læringsmiljø med nulleroleranse for mobbing. - Vi vet at det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt, heter det blant annet i invitasjonen til kommunene.

Det oppfordres til å gjøre dette til et bredt samarbeidsprosjekt, som forankres hos ordfører.

Les mer om:

Manifest mot mobbing (link).

Digital mobbing

Det første området det fra sentralt hold vil bli satt fokus på, er digital mobbing.

Det nye ungdomsrådet i Sørfold vil også ta opp dette temaet når de møtes.

I Sørfold vedtok kommunestyret i 2005 en handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.

Denne kan du laste ned og lese her:

Handlingsplan mot mobbing (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015