Penger fra Marine Harvest

I 2011 delte de ut til sammen 10 millioner kroner til gode prosjekter i livskraftige lokalsamfunn der de driver havbruk. Nå utlyser Marine Harvest sitt fond for 2012, og søknadsfristen er 1. juni.

Fotballbanen ved Røsvik skole

FIKK STØTTE. Elevrådet ved Røsvik skole fikk støtte fra Marine Harvest-fondet til utbedring av fotballbanen i fjor. Her er området fotografert fra Bordstolfjellet før oppgraderingen startet. Foto: Halvard Toften.

Fotball og trial

I fjor fikk elevrådet ved Røsvik skole 105.000 kroner, og Sørfold Trialklubb fikk 25.000 kroner fra Marine Harvest-fondet.

Hvem blir de heldige i år?

Søknadsfristen er 1. juni. Pengene skal gå til prosjekter i kommuner langs kysten der Marine Harvest driver havbruk, og det er primært lag og foreninger som kan få støtte.

Les mer om fondet og kriterier for å få tilskudd:

Marine Harvest-fondet (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015