Støtter barne- og ungdomsarbeid

Marine Harvest kan gi støtte til tiltak i regi av frvillige organisasjoner i de kommunene de har virksomhet. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres, og søknadsfrist er 15. juni og 1. oktober.

Skoleelever besøker Marine Harvest, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen

MULIGHETER I EGEN KOMMUNE.  Her er deltakere på leirskolen i 2009 på besøk hos Marine Harvest. Å fortelle skolelever om næringsliv og jobbmuligheter i egen kommunen er en viktig oppgave, og oppdrett er en betydelig næring i Sørfold, med flere aktører og bedrifter. Under årets leirskole er det Smolten A/S i Mørsvik som får besøk av 7. klassinger.

Livskraftige lokalsamfunn

-  I Marine Harvest er vi avhengige av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der vi driver havbruk. Livskraften må komme både fra et vitalt næringsliv og et mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og lokalt miljøarbeid. Gjennom Marine Harvest-fondet ønsker vi å bidra så det virkelig monner, skriver bedriften i forbindelse med utlysningen av fondet, som er på til sammen 10 millioner kroner for hele landet.

Frivillige organisasjoner

Tiltak for barn og unge er prioritert, men det gis ikke generell driftsstøtte. Midlene kan også inngå som delfinansiering av større prosjekter som bygging av idrettshaller og kulturhus.

Det er kun formål og organisasjoner i de kommunene der Marine Harvest har virksomhet som kan søke om støtte. I Sørfold har de anlegg og aktivitet flere steder: Bjørnsvik, Storvik, Movik, Reinvik og Nedre Kvarv.

Kriterier og søknadsskjema finner du på deres hjemmesider:

Marine Harvest (link)

Annonse fondsmidler (pdf)

Husk søknadsfristen: 15. juni.

Det blir også en 2. tildeling i 2011, og til denne er søknadsfristen 1. oktober.

Sist oppdatert den 09. september 2015