Støtter kystsamfunn

Djupvik grendeforening, Sletten lekeplass og Barnas Naturklubb har fått støtte fra Marine Harvest-fondet. Hvem blir de heldige i neste runde? Søknadsfristen er 1. november.

Barnas Naturklubb

Det er Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening som er ansvarlig for Barnas Naturklubb, og dette tilbudet er et av flere tiltak som fikk støtte fra Marine Harvest-fondet i forrige runde. Her er to gode venner som trives i klubben.

Kultur, idrett og miljøarbeid

Marine Harvest er avhengig av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der de driver havbruk. Gjennom fondet ønsker de å bidra til dette - så det monner.

- Livskraften må komme både fra et vitalt næringsliv og et mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og lokalt miljøarbeid, skriver de i annonseringen av fondet.

Det presiseres at det kun kan gis støtte til tiltak og prosjekter i de kommunene der Marine Harvest har virksomhet. Og det har de i Sørfold.

Nå håper man på mange gode søknader, og søknadsfristen er 1. november.

Les mer om fondet, og send søknad elektronisk via linken:

Marine Harvest-fondet (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015