Markerte stemmerettsjubileet

I år er det 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Kommunestyret markerte jubileet 4. oktober med inviterte gjester, blomster og hedring av kvinnelige politikere.

Alle kvinnene som var til stede fikk blomster

Alle kvinnene som var til stede på møtet fikk blomster av ordføreren.  F.v. Bente Storåker (sekretær), Anne Lise Nordvik Arntzen (SP), Anne-Lise Evjen Lillegård (AP), Turid J. Willumstad (H), Inger Solem, Karin Bakken (begge tidligere varaordførere ), Renate Storeide (AP), Gunnhild K. Johansen (AP), Bjørg Karlsen (vararepr. AP), Liv Reffhaug (AP) og Bente Grovassbakk (AP).

Kvinneflertall

11 av 21 medlemmer av kommunestyret i Sørfold er kvinner, men denne dagen var kun 9 til stede.  

Første kvinne valgt inn i 1959

Jensine Solskinnsbakk var første kvinne som ble valgt inn i kommunestyret i Sørfold, og hun satt i to perioder fra 1959.

Lang fartstid i politikken

Neste kvinne i kommunestyret var Karin Bakken, som kom inn i 1972 og ble Sørfolds første kvinnelige varaordfører i 1984. Bakken satt som varaordfører i tre perioder, og var medlem av formannskapet i 24 år.

F.v. Inger Solem og Karin Bakken

Hun var til stede på markeringen i Kobbelv, og i sin tale fortalte hun om årene som kvinnelig politiker.

Ved siden av henne sitter Inger Solem, som var varaordfører fra 1987 til 1989. Hun tok også ordet.

Inger Solem holdt også tale

Ble kalt barnemishandler

Da Inger Solem (som den gang het Arntsen og representerte SV) tok til orde for heltidsbarnehager på begynnelsen av 1980-tallet, møtte hun motbør.  I to leserbrev i avisen ble hun til og med kalt barnemishandler.

Likestillingsutvalget var komité

Ordfører Lars Evjenth overrakte blomster til dagens og tidligere kvinnelige varaordførere. Formannskapsmedlem Anne Lise Nordvik Arntzen fikk også blomsterbukett, siden hun var opposisjonsleder i forrige periode og i tilegg er medlem av likestillingsutvalget, som var arrangementskomité for markeringen på Kobbelv vertshus.

Ordføreren er også medlem av likestillingsutvalget. Det samme er Turid Willumstad.

Nåværende og tidligrer kvinnelige varaordførere får blomster

F.v. Anne Lise Nordvik Arntzen, Anne-Lise Evjen Lillegård, Turid J. Willumstad som også var dagens konferansier, Inger Solem som er skjult, men vi ser de røde strømpene, ordfører Lars Evjenth og Karin Bakken.

5 kvinnelige varaordførere

Sørfold har aldri hatt kvinnelig ordfører, men gjennom tidene har det vært 5 kvinnelige varaordførere.  Brit May-Lis Tverbak (SP og varaordfører 2001-2003) hadde ikke anledning til å være til stede i Kobbelv, men de øvrige 4 var der:

Dagens og tidligere kvinnelige varaordførere

F.v. Anne-Lise Evjen Lillegård (nåværende varaordfører), Turd J. Willumstad, Inger Solem og Karin Bakken.

Utstilling om lokal kvinnehistorie

Bak dem ser vi deler av den kvinnehistoriske utstillingen som er laget i anledning stemmerettsjubileet. Denne tar for seg kvinners rolle innenfor en rekke områder av Sørfold-samfunnet.

Fram til 14. oktober står utstillingen like innenfor hovedinngangen på Rådhuset, og deretter blir den stående på biblioteket til ca. 25. oktober. Der kan den sees i åpningstidene:

Mandag og onsdag kl. 12.00-19.00, tirsdag og fredag kl. 10.0

Sist oppdatert den 09. september 2015