Årets medmenneske

Kjenner du noen som viser mye omsorg og engasjement? Da kan du foreslå vedkommende til den nyopprettede prisen Årets medmenneske, og fristen er 25. januar.

Styret for Bakeriet, f.v. Per Martin Johansen, Brit Strand, Lars Evjenth og Ann Hege Lynghaug, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Juryen. Dette er styret for aktivitetshuset Bakeriet, som nå ønsker å gi honnør til de som gjør en frivillig og uegennyttig innsats. F.v.  Per Martin Johansen, Brit Strand, Lars Kr. Evjenth og Ann Hege Lynghaug. Representanten for Mental Helse var ikke til stede da bildet ble tatt.
Omsorgsplanen
Underveis i prosessen rundt den nye omsorgsplanen ble det foreslått å opprette en frivillighetspris. Dette ble formidlet videre til styret for aktivitetshuset Bakeriet. Sørfold har ikke frivillighetssentral, men har mange frivillige som gjør en betydelig innsats.
Saken ble diskutert i styremøte, og man landet på at prisen skal hete Årets medmenneske. Styret for Bakeriet er jury, men alle som ønsker det kan foreslå kandidater. I tillegg kan jurymedlemmene selv lansere kandidater.
Ikke kulturpris 2
For intiativtakerne er det viktig å understreke at dette skal være noe annet enn kulturprisen. Man trenger ikke å ha vært aktiv i noen form for foreninger for å bli Årets medmenneske. Dette kan like mye handle om de som stiller opp for eldre og andre, viser omsorg og engasjement og gjør hverdagen og livet lettere for de som trenger hjelp og omtanke.
Usynlig?
Og det er ikke sikkert at innsatsen er like kjent for alle. Noen er lite opptatt av å stikke seg fram, men betyr likevel mye for mange. - Derfor er det nå viktig at befolkningen hjelper oss med å finne gode kandidater. Vi har ikke oversikt over alt som skjer, kommunen er vidstrakt og vi vet at det finnes mange omsorgspersoner rundt omkring, sier juryen.
Kom med forslag!
Kjenner du noen som fortjener hederstittelen Årets medmenneske? Da ber vi om at du sender et brev eller en E-post til juryen. Fristen for å sende inn forslag er 25. januar 2011, og forslaget med begrunnelse sendes til Styret for Bakeriet v/ kulturkontoret, 8226 Straumen eller på E-post til kultur@sorfold.kommune.no
Sist oppdatert den 09. september 2015