Ønsker flere kandidater

I fjor var det Gerd Kamfjord fra Straumen som ble Årets medmenneske. Fristen for å foreslå kandidater til årets kåring er 3. februar, men hittil har det kun kommet inn ett forslag.

Gerd Kamfjord ble Årets medmenneske i 2011

En rørt og overrasket Gerd Kamfjord tok i mot prisen Årets Medmenneske under en tilstelning på aktivitetshuset Bakeriet i fjor vinter. Diplomet er et kunstverk av Sissel Horndal som symboliserer hjertevarme og omsorg.

Til venstre Per Martin Johansen, som var medlem av styret for Bakeriet i fjor, og til høyre ordfører Lars Evjenth, som foretok overrekkelsen.

Hedring av frivillig innsats
Årets medmenneske er en hedring av frivillig innsats. Gjennom notis i kulturkalenderen, avisomtale og her på hjemmesiden er alle invitert til å sende inn forslag til kandidater, men foreløpig har det kun kommet inn ett forslag.

Hva som er årsaken til dette, er vanskelig å si. Kanskje er ikke folk oppmerksom på fristen, kanskje er prisen for lite kjent siden den er såpass ny.

Stiller opp for andre
Så vi spør igjen: Kjenner du noen som viser mye omsorg og engasjement? Da kan du foreslå vedkommende til prisen Årets medmenneske.  Og det er viktig å presisere at dette er noe annet enn kulturprisen. Man trenger ikke å ha vært aktiv i noen form for forening for å bli Årets medmenneske.

Dette handler om de som stiller opp for eldre og andre, viser omsorg og engasjement og gjør hverdagen litt lettere for de som trenger hjelp og omtanke.

Og det er ikke sikkert at innsatsen er like kjent for alle. Noen er lite opptatt av å stikke seg fram, men betyr likevel mye for mange.

Prisen ble delt ut for første gang i fjor. Hensikten med prisen er å vise at kommunen verdsetter frivillig innsats.

Ønsker forslag fra hele kommunen
Det er styret for aktivitetshuset Bakeriet som er jury, og de ber nå om kandidater til årets pris. Juryen understreker at de ønsker kandidater fra hele kommunen. Begrunnet forslag til Årets medmenneske bes sendt innen 3. februar til styret for Bakeriet v/ kulturkontoret, 8226 Straumen. Du kan gjerne sende forslaget på e-post: kultur@sorfold.kommune.no

Navn på innkomne kandidater vil ikke bli offentliggjort, kun prisvinneren.

Overrekkelsen vil skje på tirsdagstreff på Bakeriet tirsdag 28. februar.

Sist oppdatert den 09. september 2015