Støtte til kompetanseheving

Ingas Butikk AS i Mørsvikbotn søker om støtte til å delta i Merkur, som er et statlig kompetansehevingsprogram for små og mellomstore butikker. Rådmannen anbefaler formannskapet å bevilge inntil 16.000 kroner til dette.

Inga Kovilova

Inga Kovilova driver Ingas Butikk i Mørsvikbotn. Nå søker hun om støtte til å delta i kompetansehevingsprogrammet Merkur. Foto:Saltenposten.

Markedsføring og butikkdrift

Dette kompetansehevingsprogrammet er utarbeidet for å sikre bosetting og trivsel i distriktskommuner. Programmet har grupper på inntil ti distriktsbutikker om gangen, og disse møtes til fem samlinger.

Samlingene setter fokus på markedsføring, butikkens indre og ytre miljø, økonomi, butikkdrift og mulige tilleggstjenester. Det skal også gjennomføres en markedsundersøkelse rettet mot den enkelte butikks primærmarked mellom samling en og to. Kurset startet opp høsten 2011.

Markedsundersøkelse

Det er en egenandel på 3 900 kroner for å delta på Merkurprogrammet. Denne skal dekke alle kostnader i forbindelse med markedsundersøkelsen, alt av kursmateriell, all oppfølging, samt bedriftsbesøk mellom samlingene.

I tillegg kommer utgifter til reise og opphold. De totale utgiftene til reise og opphold for alle fem samlingene er anslått til 16 000 kroner.

Dette betyr at totale kostnader for deltakelsen er beregnet til ca. 20.000 kroner, som Ingas Butikk AS søker kommunen om å få dekket.

Positive erfaringer

Også tidligere driver av butikken i Mørsvikbotn, Carina Brevik, deltok i Merkurprogrammet, og hadde etter eget utsagn stort utbytte av dette. Hun viste særlig til den gode oppfølgingen av Merkurkonsulenten, og det nettverket hun ble knyttet til i løpet av kurset.

Unngikk avbrudd

Ingas Butikk AS tok over driften av nærbutikken i Mørsvikbotn sommeren 2011.

- Det var gunstig at en ikke fikk noe avbrudd i butikkdriften, da Carina Brevik bestemte seg for å slutte som driver av butikken, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til formannskapet.

Har deltatt på etablereropplæring

Inga Kovilova er opprinnelig fra Latvia. Hun har lært seg norsk raskt, og hun og familien har kjøpt eget hus og etablert seg i Mørsvikbotn. Inga har tidligere vært ansatt på Kobbelv Vertshus, men deltok på etablererkurset Start Opp Salten 2010/2011, fordi hun ønsket å etablere sin egen bedrift i Mørsvikbotn.

Nettverk

-  Det er svært positivt at Inga Kovilova ønsker å delta i Merkurprogrammet. Det vil gi henne god kompetanse knyttet mot butikkdriften, men også sørge for at hun kommer inn i et nettverk med butikker som er i samme situasjon som hennes, og har mange av de samme problemstillingene knyttet til driften.

For Sørfold kommune er de små nærbutikkene i kommunen å betrakte som en del av infrastrukturen. En ønsker derfor å stimulere til at butikkene skal videreføres og videreutvikles.

Dette skriver rådmannen, som  konkluderer med å innstille på et tilskudd på 16.000 kroner, som hentes fra næringsfondet.

Det er formannskapet som er næringsstyre, og saken skal behandles der 29. november.

Sist oppdatert den 09. september 2015