De fleste har takket ja

Helse- og miljøtilsyn Salten er i gang med radonmåling i Sørfold, og av de 117 husstandene som har fått tilbud om måling har de aller fleste takket ja. - Det er god spredning på disse, og det er ikke nødvendig å foreta måling i alle hus, sier rådgiver Kurt Stien i Helse- og miljøtilsyn Salten.

Asbjørn Knutsen på kontoret Foto Sørfold kommune/Bente BraatenKontaktperson. Avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen har ansvaret for radonmålingene fra kommunens side. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten
 
Skoler og barnehager
- I tillegg til de private boligene som har fått tilbud om radonmåling, vil alle skoler og barnehager blir sjekket, opplyser Asbjørn Knutsen.
 
Måten radonnivået blir målt på, er ved hjelp av sporfilm, og det blir plassert ut to små plastbokser som skal ligge i hvert sitt rom i minst 2 måneder. Radon er en radioaktiv gass fra grunnen som kan trenge inn i boligen via utettheter. Opphold over lang tid i rom med forhøyet nivå på gassen øker risiko for utvikling av lungekreft.
 
Kommunen betaler
I løpet av sommeren har 117 boligeiere i Sørfold fått brev fra Helse- og miljøtilsyn Salten med tilbud om radonmåling i boligen. Utvalget er tilfeldig, men samtidig spredt geografisk på en styrt måte slik at alle deler av kommunen skal være dekket. – Det er ikke nødvendig å måle mer enn et hus eller to i et boligfelt. Dette har jo med grunnforholdene å gjøre, ikke selve bygningen, sier Knutsen. Sørfold kommune betaler utgiftene til denne radonmålingen uten egenandel for husierne.
 
Forvirring
Rådgiver Kurt Stien ved Helse- og miljøtilsyn Salten opplyser at innen svarfristens utløp 1. september har de aller fleste som mottok brev svart ja takk til tilbudet om radonmåling. Han er også kjent med at det svenske firmaet Gammadata i disse dager har sendt brev til samtlige husstander med tilbud om radonmåling.
 
– Folk blir litt forvirret av dette, siden det kommer midt opp i vårt prosjekt. Jeg vil understreke at Gammadata er en kommersiell aktør som ikke har noe med oss og vårt prosjekt å gjøre, men de er seriøse og jeg vil på ingen måte fraråde folk å slå til på deres tilbud om de ønsker det. Vi vil også be om at de som velger Gammadata sender oss måleresultatet, slik at vi kan få mest mulig fullstendige opplysninger om radon i Salten.
 
Dette kan sendes til Helse- og miljøtilsyn Salten, Notveien 17, 8013 Bodø eller på E-post til ks@hmts.no
 
En annen mulighet er å gå inn på våre hjemmesider. Der kan man se hvordan man kan bestille eget måleutstyr, sier Kurt Stien.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015