Vedlikeholdsmidler gir resultater

Flere uker med mye regn kan gå hardt ut over grusveiene. Men veien ut til kirkegården på Helland har sjelden vært så bra som nå.

Kommunal veg på Helland Foto Sørfold kommune
Ypperlig å løpe på. I vårløsningen var denne veien et sorgens kapitel. Nå er store deler av veien til Helland kirkegård jevn og tørr som et stuegulv. Dette bildet er tatt 12. september, etter en periode med mye regn. Begge foto: Sørfold kommune.
 
Årlig sum til veger
I år 2000 ble det for første gang laget en kommunal vegplan, og siden da er det satt av rundt 600.000 kroner hvert år til arbeid på de kommunale vegene. Dette kommer i tillegg til ordinære vedlikeholdsmidler.  - Beløpet kunne selvsagt ha vært større, for utbedringsbehovet er stort. Men det er ikke tvil om at disse pengene gir synlige resultater, sier kommunalsjef Kåre Isaksen.
 
Grøfting
I 2009 forteller vegplanen at grøfting over hele kommunen er en prioritert oppgave.
– Grøfting har vært nedprioritert i mange år, og det er ønskelig å få system på dette. Det vil forhindre en god del skader på vegene, skrev avdelingsingeniør Monica Åsheim i sine kommentarer til vegplan for 2009-2012 da den ble lagt fram for politikerne i plan- og ressursutvalget.
Ved kirkegården på Helland Foto Sørfold kommuneI mai i år ble det foretatt befaring, og da var Helland mot kirkegården en av de veistrekningene som ble vurdert som dårligst. Etter grøfting, skraping og nytt grusdekke har resultatet som vi ser blitt meget bra.
Andre vegpartier som ble vurdert som dårlig og med behov for grøfting var blant annet flere steder i Nordfjorden, samt Aspenes, Andkilen og Kvarv.
Utvalg
Kommunal vegplan for 2009-2012 ble behandlet i plan- og ressursutvalget i juni, og olitikerne vedtok  administrasjonens forslag til handlingsplan. I planen er reasfaltering av kommunale veger på Straumen hovedsatsingen i 2010, og masseutskifting av kommunal veg på Kvarv står for tur i 2011. I 2012 vil det påbegynte arbeidet med utskifting av kumlokk fortsette.
 
I tillegg ble det besluttet å nedsette et utvalg som skal utarbeide detaljert planverktøy for veg. Dette utvalget skal bestå av 3 personer, hvorav to velges politisk og én velges administrativt.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015