Kjemper for RBB

Salten Regionråd møttes i Hamarøy 17. og 18. september. Ordfører Lars Evjenths forslag til uttalelse om den foreslåtte nedleggelsen av Røsvik Bo- og behandlingssenter ble enstemmig vedtatt.

F.v. ordfører Lars Evjenth og rådmann Torbjørn Winther på tur til regionrådsmøte Foto Sørfold kommune/Bente BraatenFikk støtte fra alle.  F.v. ordfører Lars Evjenth og rådmann Torbjørn Winther er med i Salten Regionråd. Hele rådet ser med bekymring på Nordlandssykehusets planer om å legge ned Røsvik Bo- og behandlingssenter.  Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
En regional sak
- Dette er en sak som berører flere kommuner enn Sørfold, og dette er bakgrunnen for at den ble tatt opp i Salten Regionråd. Hvis Nordlandssykehuset HF (helseforetak) vedtar å legge ned driften ved RBB, vil dette medføre en betydelig svekkelse av tilbudet innen psykisk helse i Salten, sier ordføreren.
 
Betydelig arbeidsplass
Han presiserer at denne saken har to sider, der begge er viktige. – Dette dreier seg både om tap av behandlingstilbud og tap av arbeidsplasser. Med sine 40 ansatte er RBB en betydelig arbeidsplass, og det er ikke enkelt å erstatte arbeidsplasser i distriktene. Jeg kan heller ikke se at mulighetene for alternativ drift ved senteret er godt nok vurdert, sier han.
 
Salten Regionråd vedtok i november 2008 en enstemmig uttalelse der man uttrykte bekymring overfor helseforetakets planer om å legge ned driften av RBB. Nå har saken fått ny aktualitet, og forslaget om nedleggelse kommer opp i styret for helseforetaket 8. oktober.
 
Hurtigarbeidende arbeidsgruppe
I sitt framlegg foreslår Evjenth at det nedsettes en hurtigarbeidende gruppe for å vurdere mulighetene for videre drift ved RBB. Denne tenkes sammensatt av representanter for Nordlandssykehuset, ansatte ved RBB og kommunehelsetjenesten i Saltenkommunene. I mellomtiden anmodes det om at styret for helseforetaket utsetter saken om nedleggelse av RBB.
 
Les ordfører Evjenths forslag til uttalelse  som fikk enstemmig tilslutning.
 
 
Salten Regionråd består av ordførere, opposisjonsledere og rådmenn i de 9 kommunene i Salten. Rådet  møtes ca. 4 ganger i året. 17. og 18. september var møtet lagt til Hamarøy hotell. På sakskartet sto også den nye samhandlingsreformen.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015