Har felles interesser

En viktig målsetting for kommunen og næringsavdelingen er å støtte opp om eksisterende arbeidsplasser og servicetilbud. Næringssjef Gerd Bente Jakobsen har hatt møte med Heidi Sørgård på Bygdekroa.

Heidi Sørgård ved Bygdekroa og næringssjef Gerd Bente Jakobsen Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Viktig tilbud i sentrum. Heidi Sørgård (bak disken) driver Bygdekroa på Straumen. Næringssjef Gerd Bente Jakobsen er innom for å høre om kroas planer for høsten. Foto: Sørfold kommune/Bente Braaten.
 
Fastboende og turister
- Fra kommunens side er vi opptatt av at kroa på Straumen skal være i drift, og vi ønsker at servicetilbudet til innbyggerne skal være så godt som mulig. Dermed har vi felles interesser. Kroa er et viktig tilbud til befolkningen og turister, og ikke minst er den viktig for campingsplassen og museet som holder til like ved, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen. Kommunen bevilger en årlig støtte på 15.000 kroner fra næringsfondet til Bygdekroa for å ha offentlig toalett. Det finnes ingen andre slike tilbud i området.
 
Catering
Kantinen på Rådhuset er lagt ned, og dette betyr at også kommunen har behov for catering og servering når det arrangeres møter og konferanser. Bygdekroa på Straumen er en del av Kobbelv Vertshusdrift A/S og har samme eier. Det er dermed ingen konkurranse mellom de to kaféene, og de kan både markedsføre hverandre og samarbeide om større cateringoppdrag. - Kommunen kan støtte opp om krodriften som kunde. I tillegg kan vi bidra til at de kommer ut med informasjon om sine tilbud, f. eks. via kommunens hjemmeside, og vi kan også bistå med tips og råd om hvordan de ellers kan markedsføre seg, sier næringssjefen.
 
Åpningstider
- På møtet snakket vi om at åpningstidene bør gjøres kjent for befolkningen, og det skal sendes ut  en enkel løpeseddel som vil bli distribuert til husstandene, sier Jakobsen. Heidi Sørgård forteller at kroa har åpent mandag-fredag kl. 10.00-18.00. I tillegg blir  det krokveld med åpent til kl. 02.00 en fredag i måneden, av og til med musikk.
 
Quiz
Neste gang det er krokveld vil Bygdekroa prøve noe nytt: Da inviteres det til quiz-kveld. Denne blir fredag 9. oktober kl. 20.00, også da med åpent til kl. 02.00. Heidi Sørgård håper denne nyheten vil falle i smak.
 
 
Bygdekroa har telefon 75 43 15 55
Sist oppdatert den 09. september 2015