Aktivitetstilskudd til idrettslagene

Idrettsrådet i Sørfold har fordelt statlige aktivitetsmidler til idrettslagene. Fordelingen gjøres etter samme kriterier som de kommunale kulturmidlene, og støtten skal gis til barne- og ungdomsaktivitet.

Skiaktivitet ved klubbhuset tli IL Siso Foto Espen Reiss
Aktivt skimiljø. IL Siso aktiviserer mange barn og unge. Her fra klubbhuset ved lagets skistadion i Seljeåsen. Foto: Espen Reiss.
 
Mest til IL Siso
Til sammen hadde idrettsrådet 77.813 kroner til fordeling. I sitt møte 22. september ble de enige om å fordele denne summen slik:
 • IL Siso kr. 28.900
 • Sørfold Fotballklubb kr. 27.000
 • IL Leirgutten kr. 9.000
 • IL Knubben kr. 12.913
Idrettsrådet i Sørfold består av følgende representanter for lagene:
 • Eskild Pedersen, IL Siso (leder)
 • Lars Henrik Johansen, Sørfold Fotballklubb
 • Hans Reidar Hansen, IL Knubben
 • Hulda Skar, IL Leirgutten
 • Rita Rønnebu, IL Siso
 • Emilie Olsen, ungdomsrepresentant IL Siso
 • Odd Kåre Bernhardsen, bedriftsidretten.
Andre saker til behandling i idrettsrådets møte var organisering av folkebad i Sørfoldhallen, kurs for treningskontakter og Idrettskonferansen 2009 i Molde. Leder i idrettsrådet ble utpekt til å delta på denne konferansen, og idrettsrådet dekker utgiftene.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015