Offisiell åpning av NAV

Torsdag 22. oktober kl. 12.00 inviteres det til åpent hus og offisiell åpning av NAV Sørfold og servicetorget. De tre distriktsmusikerne sørger for kulturinnslagene, og både direktøren for NAV Nordland og ordføreren i Sørfold står på talerlisten.

NAV-leder Morten Pedersen Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Velkommen inn. Vanligvis er det bare de som har ærend eller avtale hos en av saksbehandlerne på NAV som går inn denne døra. 22. oktober kan alle komme inn og se, og NAV-leder Morten Pedersen ønsker velkommen til åpent hus. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 
Også servicetorget
Det kommunale servicetorget kom i gang i de ombygde lokalene i mars i år. På den tiden pågikk det en større ombygging av Rådhuset for å skaffe lokaler til NAV, og det var lite aktuelt å klippe snorer midt i et byggeområde. Legekontoret gjennomgikk også en ombygging og fikk nytt venteareal. Det ble derfor besluttet å vente med hele den offisielle innvielsen til alt ble ferdig, og til sosialkontoret var både innflyttet og integrert i det samlede tilbudet til NAV.
 
Sang og musikk
Presis kl. 12.00 torsdag 22. oktober innleder distriktsmusiker Ole Anders Seines ”åpningsseremonien” med trompetfanfare. Deretter blir det tale og snorklipping v/ Kjell Albrigtsen som er direktør for NAV Nordland, og ordfører Lars Evjenth og leder for NAV Sørfold Morten Pedersen vil også tale. Innimellom bidrar  John Kristian Karlsen med kraftfull sang, med Sveinar Aase ved pianoet. Disse to er også distriktsmusikere i Sørfold.
 
Markeringen finner sted rett innendfor hovedinngangen på Rådhuset.
 
Åpent hus
Publikum ønskes velkommen til å kikke på kontorene og lokalene. NAV blir dermed ikke åpen for vanlige konsultasjoner denne dagen.
NAV omfatter tidligere trygd, aetat og sosialtjeneste.
 
Servicetorget er et knutepunkt for alle henvendelser til de kommunale kontorene på Rådhuset. Her får du diverse søknadsskjema og veiledning i å fylle ut disse, og du trenger ikke på forhånd å vite hva som sorterer under hvem. Enten kan servicetorget besvare dine spørsmål og henvendelser der og da, eller de viser deg videre til rette vedkommende.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015