Positivt inntrykk av NAV

- Næringslivet har store forventninger til NAV Sørfold. Og det har vi grunn til å ha, sa leder i Sørfold Næringsforum Kay-Roger Pettersen under den offisielle åpningen av NAV og servicetorget 22. oktober.

Innvielse NAV-kontor Foto NAV
Blomster fra næringslivet. F.v. NAV-leder Morten Pedersen fikk mange gaver under åpningen, både spiselige og til utsmykning. Her får han blomster og gode ord fra Kay-Roger Pettersen i Sørfold Næringsforum. Foto: NAV.
 
God service
- Vi har hatt en del å gjøre med NAV-kontoret i Sørfold, og vet at de er veldig løsningsorienterte og gir god service. Mitt inntrykk er at de er innstilt på å gjøre en god jobb både overfor brukerne og overfor næringslivet, sier Kay-Roger Pettersen.
 
Ordfører Lars Evjenth holdt også tale, og pekte på den nære forbindelsen mellom servicetorget og NAV. - Dette handler om å sette brukeren i fokus, og å tilby én dør i møtet med offentlige tjenester og velferdsordninger, sa han blant annet i sin tale.
 
Det vanket gratulasjoner og gave også fra NAV Nordland og fra Fauske-kontoret.
Fauskebygg var også til stede under åpningen, og takket for oppdraget med ombyggingen av Rådhuset.
Ole Anders Seines og Sveinar Aase Foto NAVSørfolds dyktige distriktsmusikere var fulltallig til stede. De slo an tonen med en flott festmarsj, med Ole Anders Seines på trompet og Sveinar Aase ved pianoet (bildet).
 
Senere lot John Kristian Karlsen sin kraftfulle stemme runge i Rådhuset, og han bød også på en selvskreven vise om sin onkel Karl, som var så uheldig å miste fela i havet.
 
 
 
Etter seansen med taler, gaver og underholdning var det åpent hus og servering.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015