- Angst er en del av vår hverdag

Vår tid er kanskje spesielt preget av den. Dette sier Gøran Jensen, koordinator for psykisk helse i Sørfold. 24. november inviterer Mental Helse Sørfold til temakvekveld om angst, med psykiater Olav Eldøen som innleder.

Gøran Jensen på kontoret Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
På kontoret. Gøran Jensen møter ofte mennesker med angst. Dette er imidlertid et arrangert bilde.
 
Normalt
- Angst har oppstått til alle tider, når mennesker har følt sin eksistens truet. Det er derfor helt normalt at man en eller flere ganger i livet har kjent angsten på kropp og sjel, sier Gøran Jensen.
 
Hvert fjerde menneske
- Angst rammer om lag hvert fjerde menneske i løpet av livet, opplyset Leif Strømdal. Leder i Mental Helse Sørfold. Hos mange begynner det allerede i barne – og ungdomsårene. Mange med angstplager får også problemer med alkohol- eller pillemisbruk, og vedvarende angstplager fører ofte til motløshet og nedstemthet.
 
Symptom og lidelse
- Angst er både betegnelsen på et symptom som kan forekomme ved ulike lidelser, og navnet på en gruppe psykiske lidelser. Og angst ytrer seg på mange måter, forklarer Leif Strømdal.
Uansett årsak fører angsten ofte til at du fungerer dårligere enn ellers, overfor familie, venner og arbeidskolleger. Kanskje opplever du også at den hindrer livsutfoldelse fordi det er så mange ting du ikke tør
 
Kunnskap og erfaring
Olav Eldoen Foto Mental HelsePyskiater Olav Eldøen (bildet) bistår også på dette møtet. Forrige gang var det depresjon som sto på dagsorden. Nå skal Eldøen dele sin kunnskap og store erfaring om temaet angst med alle interesserte.
 
Temakvelden holdes i kantinen på Rådhuset tirsdag 24. november kl. 18.30.
Alle er hjertelig velkommen.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015