Nytt gjerde på plass

Da Sørfold kommune ble tildelt midler fra regjeringens krisepakke tidligere i år, ba de om forslag fra virksomhetene. Røsvik barnehage ønsket seg plankegjerde rundt lekeplassen, og det har de fått.

Nytt gjerde i Røsvik barnehage Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Fornøyd. Kommunalsjef Kåre Isaksen synes Røsvik barnehage har fått et flott gjerde.
 
Klær ble ødelagt
I slutten av januar skrev Røsvik barnhage brev til teknisk etat. – Gjerdet vi har er i dårlig forfatning, og ser trasig ut. Det er ikke uvanlig at barna får klær ødelagt og henger seg fast, skrev styrer Bjørg Mathisen.

Ønsket plankegjerde
Og barnehagen var klar på at de ville ha plankegjerde. – Estetisk sett gir et plankegjerde et helt annet bilde enn et nettinggjerde. Forskjellen mellom gjerdet rundt kirka og det rundt barnehagen er slående, og vi synes ungene skal ha et like fint gjerde som kirken. Dessuten fungerer et plankegjerde bedre som stengsel. Et nettinggjerde er altfor lett for små barneføtter å klatre i, slik at de voksne må passe på hele tiden at ingen klatrer over og stikker av.
 
Barnehagen fikk gehør for disse synspunktene i kommunestyret, og det ble satt av 200.000 kroner til nytt plankegjerde. Firma Salten Byggservice fikk oppdraget.
Andre prosjekter som fikk tildelt midler fra krisepakken var:
  • Mørsvik skole, skifting av 30 vinduer
  • Inngangsparti Straumen skole
  • Straumen barnehage, utbedring tak
  • Rådhussalen, skifte av gulvbelegg (pågår nå)
Sørfold kommune fikk totalt 1.355.000 kroner til ekstraordinært vedlikehold fra regjeringens krisepakke.
 
Når det gjelder renovering av Straumen skole, vedtok kommunestyret å utarbeide et eget prosjekt med fokus på retekking av tak, ventilasjonsanlegg og nye vinduer.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015