Datakurs på Bakeriet starter opp

Påmeldingene til datakurs for voksne på Bakeriet har strømmet på. - Med 22 påmeldte og ca. 10 plasser har vi valgt å kjøre kurs både på kveldstid og på dagtid for å slippe å si nei til noen, sier kultursjef Bente Braaten.

F.v. IT-lærling Hans Marius Mindrum og kursleder Harald Svingerud Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Rigger opp. F.v. kommunens IT-lærling Hans Marius Mindrum og kursleder Harald Svingerud monterer prosjektør i taket på Bakeriet for å gjøre klart til datakurset.
 
Mørsvik først ute
Mørsvik var først ut med denne serien med dataopplæring for voksne, og kurset der ble avviklet i april og mai i år, med Arne-Harry Nilsen som kursleder. Deretter var det Røsvik som fulgte på, med oppstart i slutten av september og kommunens IT-sjef Jan Børre Solvik som ansvarlig.
 
Stor interesse
På Straumen ble tilbudet om datakurs på Bakeriet annonsert i kulturkalenderen for september og oktober, og i løpet av få dager meldte det seg dobbelt så mange som det var plass til. - Vi startet med å føre opp venteliste, men da vi rundet 20 påmeldte totalt, forsto vi at vi måtte finne en løsning, og heldigvis var kursleder Harald Svingerud villig til å kjøre kurs både på dagtid og kveldstid, sier kultursjef Bente Braaten. Med på laget er også Kjartan Strand, som har bred pedagogisk og IT-faglig erfaring og kompetanse.
 
Kveldskurset starter opp 28. oktober og går over tre kvelder. Dagkurset vil strekke seg over to hele dager i uke 45.
 
Nettbank
Internett og E-post vil være hovedtemaene på kurset. Men også nettbank står på planen, og en representant for Sparbank1 vil komme og informere kursdeltakerne om hvordan man oppretter og bruker nettbank.

Ny venteliste
Selv med tilbud til 22 påmeldte ser det ikke ut til at behovet på Straumen er dekket. - Vi har også fått inn påmeldinger til neste omgang med dataopplæring for voksne, og dette vil først bli etter nyttår, sier kultursjefen, som synes det er artig og positivt at så mange vil lære seg å bruke internett.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015