Får fast ansettelse

Tina Fjelde (37) fra Røsvik er ansatt i 75% fast stilling som sykepleier ved Sørfold Sykehjem. Dette vedtok ansettelsesutvalget enstemmig da de hadde møte 26. oktober.

Tina Fjelde Foto Sørfold kommune/Bente BraatenSykepleier Tina Fjelde (bildet) har fungert som vikar siden 2007 i samme stilling som hun nå har fått fast ansettelse i. Det var to søkere til stillingen.
 
Tina har vært tilknyttet Sørfold kommune siden 2000, men det er først nå hun er fast ansatt.
 
I samme møte ble Anette Øren fra Straumen ansatt som fagarbeider i 50% stilling i Straumen Barnehage. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider.
 
Sissel Karlsen er ansatt i 80% vikariat som sykepleier ved Sørfold Eldresenter til 30. juni 2010. Hun har samtidig fått permisjon fra sin 60% faste stilling i hjemmetjenesten.
 
Ansettelser er i Sørfold kommune delegert til administrasjonen. De som sitter i ansettelsesutvalget er rådmann Torbjørn Winther (leder), kommunalsjefene Kåre Isaksen og Lisbeth Fredheim samt Gunnbjørg Olufsen fra Fagforbundet, som er den fagforeningen som organiserer flest ansatte i Sørfold kommune.
 
Personalkonsulent Ann-Katrin Jacobsen er sekretær og saksbehandler for dette utvalget.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015