Fortsetter som leder

Sørfold Ungdomsråd har hatt møte, og Daniel Timonen (18) fra Straumen er gjenvalgt som leder. Lasse Pedersen (14) fra Kvarv er ny nestleder, og Lasse ble også valgt som ungdomsrepresentant i komitéen for Kraftfestivalen.

Daniel Timonen, leder ungdomsrådet Foto Sørfold kommune/Espen OlsenEngasjert. Daniel Timonen er leder i Sørfold ungdomsråd og med i Ungdommens fylkesting.
 
Medlemmene av ungdomsrådet velges av elevrådene ved de tre ungdomsskolene i kommunen, og i tillegg sitter det to representanter for videregående skole.
Noen velges for ett år og andre for to, slik at man unngår å skifte ut hele rådet på en gang.
 
 
Dette er ungdomsrådet 2009/2010:
  • Daniel Timonen (videregående skole)
  • Lasse Pedersen (Straumen skole
  • Lise Moen Fjelde (Røsvik skole)
  • Erik Engan (Røsvik skole)
  • Tiril Sørfjord (Leirfjorden skole)
  • Katrine Eliassen (Leirfjorden skole)
  • Hanne Alexandersen (Straumen skole)
  • Isabel Berg (Straumen skole)
  • Lise Braaten (videregående skole)
Første møte
2. november hadde det nye ungdomsrådet sitt første møte. Ordfører Lars Evjenth presenterte vedtektene og arbeidsmålene for ungdomsrådet slik de er vedtatt i kommunestyret. Han snakket også om viktigheten av kontakt mellom ungdomsrådet og driftsutvalget.
 
Ungdommens kulturmønstring
UKM er et viktig utstillingsvindu for ungdomskultur. Kulturskoleleder Ralph Creedy informerte både om dette og om tilbudet i kulturskolen. På neste møte skal ungdomsrådet oppnevne et jurymedlem til UKM. De får også ansvaret for å henge opp plakater og dele ut flyers om UKM på sine skoler.
 
Ungdomshøring og rusundersøkelse
Til våren skal det arrangeres ungdomshøring, med både ungdommer, politikere, fagersoner og en rekke andre til stede . Høringa blir også åpen for alle. Ungdomsrådet er sentral i planleggingen fram mot høringa, og kultursjef Bente Braaten var innom møtet for å informere både om dette og om neste års Kraftfestival.
 
Steinar Strand, som jobber med idrett, fysak og folkehelse, fortalte bl.a. om en rusundersøkelse og om fysak-tiltak som er planlagt neste år.
 
Trial og BMX
Klubb/feltarbeider Espen Olsen er sekretær for ungdomsrådet og en viktig støttespiller. Han informerte om alt fra ungdomsklubber til tilskuddsmidler, budsjettet for ungdomsrådet, fellesarrangementer og det nye anlegget for trial og BMX som er under bygging.
 
Dette ble et møte med mye informasjon på kort tid, der hensikten var å gi medlemmene et innblikk i eget arbeidsfelt og kommunens innsatsområder som gjelder barn og ungdom.
 
På neste møte skal ungdomsrådet bestemme hva de 20.000 kronene de disponerer skal brukes til. Dette er penger som elevråd, klubbstyrer og andre sammenslutninger av ungdom kan søke på.
 
De skal også snakke om hvilke saker de ønsker å forberede til ungdomshøringa, og hvordan de kan trekke med elevrådene og enkeltungdommer i disse foreberedelsene.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015