Tilskuddsmidler til ungdom

Ungdomsrådet disponerer en tilskuddspott på 20.000 kroner. Pengene kan gå til utstyr eller aktiviteter for ungdom, og elevråd og klubbstyrer kan søke. Søknadsfristen er 30. november.

Bungee run, 16 mai 2009 Foto Sørfold kommune/Espen Olsen
Full fart. 16. mai år var det Bungee run i Sørfoldhallen. Dette er et eksempel på tiltak og arrangementer som fremmer trivselen hos ungdom.
 
Ungdommens eget organ i Sørfold, Sørfold Ungdomsråd har 20.000 kroner som kan brukes på tilskudd til aktivitets- / trivselsfremmende tiltak for barn/ unge.
  • Pengene kan f. eks. brukes til utstyr som gir bedre trivsel for elevene på skolen
  • (ikke til utstyr i undervisninga eller til klasseturer !), men for eksempel i friminuttene eller til andre fellesaktiviteter for elevene.
  • I tillegg kan ungdomsklubber søke på midlene.
  • Dersom elevrådet skal søke ,må det først spørres i klassene og deretter må forslaget tas opp til avstemming i skolens elevråd.
  • Dersom en kommunal ungdomsklubb skal søke må søknaden sendes fra styret i klubben.
Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum og hvor dere også sier noe om hvorfor dere bør få penger !
  • Søknadsfristen er 30. november. Søknader kan sendes på E-post til  espen.olsen@sorfold.kommune.no , leveres på kulturkontoret eller sendes i posten til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen. 
Sist oppdatert den 09. september 2015