Vil du jobbe hos oss?

Vi trenger to sykepleiere. En til Sørfold Eldresenter og en til hjemmetjenesten. Begge er vikariater, men med mulighet for forlengelse.

Sørfold Eldresenter Foto Sørfold kommune/Bente BraatenPleie og omsorg har ny organisering og er inndelt i fire enheter. Sørfold Eldresenter (bildet) ligger i kommunesenteret Straumen og er en institusjon med 16 plasser og 32 ansatte. En del av plassene er sykehjemsplasser.
 
Ville hjem
- Vi er en liten kommune der alle blir sett og hørt. Dette sier Laila Furre, sykepleier og enhetsleder ved Sørfold Eldresenter. Hun har jobbet der siden 1996, men hadde permisjon en periode. Da prøvde hun seg i en annen kommune. - Men jeg ville hjem. Her er det godt å være, både for pasienter og ansatte. Kommunen har også en målsetting om å fjerne uønsket deltid, sier Laila.
 
Hjerterommet
Ved eldresenteret er det en leilighet som heter hjerterommet. Der kan hele familien være sammen med den syke når det blir for vanskelig å være hjemme. – Vi er veldig stolt av dette tilbudet, sier Laila. Laila Furre Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
 
Sørfold Eldresenter er en trivelig arbeidsplass. Vi gjør også mye sosialt sammen i fritida. Griller i fjæra og drar på blåtur.  Og på jobb står kvalitet på pleie og omsorg øverst på lista. Her er ingen liggesår, smiler Laila Furre
 
Vil du bli en del av dette miljøet?
Med forbehold om permisjon har vi ledig et årsvikariat som sykepleier ved Sørfold Eldresenter i 77% stilling. Vil du vite mer? Ring enhetsleder Laila Furre, tlf. 75 68 50 52/913 29560.
 
Hjemmelaget mat
Unni Moen (bildet) er kokk ved Sørfold Eldresenter. Hun lager deilig og hjemmmelaget mat til beboerne og til hjemmeboende som får maten Unni Moen Foto Sørfold kommune/Terje Skarebrakt til døra
 
Nyopprettet enhet
I nyopprettet enhet Hjemmetjeneste Sør er det også  ledig et års vikariat som sykepleier, i 75 % stilling fra 1. februar 2010 . Det er mulighet for forlengelse. Hjemmetjeneste Sør har også ansvar for miljøtjeneste. Ansatte i enheten arbeider turnus dag/kveld.
 
 
Enhetsleder Hildur Sørensen (bildet) kan gi nærmere opplysninger om denne  stillingen i tlf. 75 68 50 48/46828851.
Hildur Sørensen Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
 
Søknadsfrist for begge stillinger: 30. nov 2009
 
Sørfold kommune satser på folkehelse og har ypperlige forhold for friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi har status som nasjonalparkkomune. Sørfoldhallen har hall i full håndballbanestørrelse og 25 meters svømmebasseng, og ved Lakselva idrettsanlegg er fotballbanen grønn hele året.
Lag og foreninger bidrar til trivsel i nærmiljøet, med en rekke tilbud innen idrett, sang og musikk, husflid og annet. Kommunen er vertskommune for 3 distriktsmusikere og har en veldrevet kulturskole der 26 % av elevene i grunnskolen er med.

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015