Farlig å være fotgjenger

Det er ikke mye plass til fotgjengere når de må dele veibredden med møtende buss og lastebil mellom Straumen sentrum og E6. - Her må det innføres fartsgrense 50 km/t, slik det nå har blitt mellom E6 og Lakselva, sier Ralph Creedy (H), medlem av plan- og ressursutvalget.

Ralph Creedy, Madeleine Isaksen og Mariann Strømdal vil ha redusert fartsgrense Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Fartsgrense 80. Mariann Strømdal (t.h.) går ofte denne veistrekningen mellom jobb og hjem. Men hun er helt enig med Ralph Creedy (t.v.) i at det er trangt og farlig, ikke minst i svingen og på glatt føre. – Smalt er det uansett, men med redusert fartsgrense blir det litt tryggere, sier Creedy.
 
Trafikkfarlig strekning
Da plan- og ressursutvalget hadde møte 20. oktober, behandlet de et brev fra Statens vegvesen som referatsak.  Av brevet framgår det at kommunens søknad om redusert fartsgrense mellom E6 og Lakselva er innvilget, og skilt har allerede kommet opp. Dette er alle tilfreds med, men etter forslag fra Ralph Creedy (H) ble det påpekt i utvalget at det samme må vedtas om strekningen fra Straumen sentrum til E6. Det står riktignok et 50-skilt på denne veien, men dette kommer først like før sentrum. Med andre ord er det fartsgrense 80 som gjelder ”over haugen” og brua når man kjører mot Straumen sentrum fra sør.
 
Og de myke trafikantene som er aller mest utsatt, er nok de som kommer gående sørfra på venstre side i "innersvingen" og møter biler som trår på gasspedalen når de har passert oppløsningsskiltet der vårt bilde er tatt.
 
Barn på vei til trening
- Hvis det ikke gjøres noe med dette, blir mye av poenget med redusert fartsgrense på veien mot Lakselva borte. De aller fleste barna som sykler eller går til Lakselva kommer jo fra Straumen. Skal man tenke trafikksikkerhet, må man gjennomføre det for hele strekningen. Og med mye busser og lastebiler på veien er det minst like farlig å ferdes fra Straumen sentrum, som videre forbi industriområdet og opp mot Lakselva, sier Ralph Creedy.
 
Lover å følge opp
Kommunalsjef Kåre Isaksen er helt enig i dette, og lover å følge opp saken overfor vegmydighetene. – Det er Statens vegvesen som er vegmyndighet og skiltmyndighet. Kommunen søkte om fartsbegrensning fra E6 til Lakselva og fikk gjennomslag for dette. I søknadsprosessen må det innhentes uttalelser fra diverse instanser før det fattes endelig vedtak. Vi har derfor ikke anledning til bare å henge på denne parsellen på det som allerede er vedtatt. Men vi skal vise til vedtaket i plan- og ressursutvalget og sende inn søknad, sier han.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015