Bli leseombud!

Det finnes mange som ikke greier eller orker å lese selv, for eksempel fordi synet eller konsentrasjonen svikter. For at disse menneskene også skal få et litteraturtilbud, ønsker bibliotekene å tilby leseombud som kan lese høyt for dem.

Kurt Hjelvik og Jorunn Løding Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Bra tiltak. Kurt Hjelvik er innom biblioteket for å låne en bok. Han synes leseombudsordningen er et viktig tiltak, og er glad for at biblioteksjef Jorunn Løding vil dra i gang dette tilbudet i Sørfold.
 
Trivsel
Lesestunder er for mange en kilde til økt livskvalitet, der man kan få verdifulle litteraturopplevelser og tilgang til skriftlig informasjon. Dette handler om kulturelt demokrati. Det er en demokratisk rettighet for alle å få tilgang til informasjon, og dermed kunne delta i samfunnet.
 
700 aktive
Leser søker bok  arbeider med å få i gang nettverk av leseombud i alle kommuner i Norge, samt knytte disse til bibliotekene. Våren 2008 var det over 700 aktive leseombud over hele landet. Leseombudsordningen opprettes i regi av Bok til alle-bibliotekene i samarbeid med "Leser søker bok." I Nordland er det foreløpig åtte bibliotek som er med i "bok til alle", og Sørfold er et av disse.  
 
Eldre og svaksynte
Hvem trenger leseombud? Mange eldre mennesker mister synet på sine gamle dager. For disse er det sjelden et reelt alternativ å lære punktskrift. Utviklingshemmede har ofte svake leseferdigheter, men et leseombud kan bidra til både økt interesse for bøker og bedre ordforråd. Også andre mennesker, som for eksempel demente, slagrammede, psykiatriske pasienter eller folk med konsentrasjonsvansker kan ha stor nytte og glede av et leseombud.
 
Høytlesingen foregår på ulike institusjoner, for eksempel alders- og sykehjem, bofellesskap, psykiatriske dagsentre og lignende.
 
Åpent informasjonsmøte
Sørfold folkbibliotek inviterer til åpent informasjonsmøte om dette: Tirsdag 17. november kl. 18.00 på biblioteket.
 
Veronica Ormåsen er lesombud på Fauske. Hun vil holde innlegg, og Arnstein Brochs fra Frivillighetssentralen på Fauske vil informere om leseombudsordningen der. Det kommer også en representant for fylkesbiblioteket på møtet.
 
Verving av leseombud
- Vi håper dette virker interessant for institusjonsledere og framtidige leseombud, og ønsker velkommen til møtet. Målet er både å informere om tilbudet og å verve noen som kan tenke seg å være leseombud, sier biblioteksjef Jorunn Løding.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015