Innkjøringsforbud ved Sørfoldhallen

Sørfold kommune ber brukere og leietakere av Sørfoldhallen respektere forbudet mot innkjøring og parkering. Overtredelse skaper problemer for utrykningskjøretøyer.

Innkjøring forbudt Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Klinkende klart. Innkjøringsforbudet ved inngangen til Straumen skole/Sørfoldhallen er tydelig skiltet. Og dette gjelder uansett tidspunkt.
 
Man vet aldri når det kan bli behov for utrykning, enten det gjelder sykebil eller brannbil. Da er det av største viktighet at utrykningskjøretøyene kan kjøre helt inntil inngangen, uten å måtte vente på at ulovlig parkerte biler må flyttes.
 
Formannskapet tok opp denne saken i sitt møte 4. november, og ber om at alle overholder og respekterer forbudet mot parkering og innkjøring ved Sørfoldhallen/hovedinngangen til Straumen skole.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015