Helseforetakene overtar pasientreiser

Fra nå av skal du ikke lenger oppsøke NAV for å få dekket reiseutgifter til og fra behandling. Du skal i stedet fylle ut reiseregningsskjema selv og sende dette til Pasientreiser ANS.

Nordlandsbuss Foto NordlandsbussRutegående. Hovedregelen er at man får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandling.
 
Rekvisisjon
Når du har sendt inn reiseregning, vil den bli behandlet ved helseforetakenes pasientreisekontor. Pasientreiser på 05515 vil også gi rekvisisjon når det ikke finnes rutegående tilbud eller du må reise med fly. Pasientreisekontoret ved Nordlandssykehuset ligger ved Nordlandssykehuset i Gravdal.
 
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på. Denne endringen trådte i kraft fra 24. november for Sørfold.

Telefonummer pasientreiserTrenger du hjelp, kan du ringe Pasientreiser 05515, som er et felles nasjonalt telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen transport når det ikke finnes rutegående tilbud.

Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret. Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandling.
Reiseregning – slik gjør du det
  1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan også lastes ned på pasientreiser.no  Der finner du også oppdatert informasjon for hele landet.
  2. Fyll ut reiseregningen, legg ved alle originalkvitteringer og oppmøtebekreftelse.
  3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015