Glad for støtten

Et enstemmig formannskap har bevilget 75.000 kroner til Siso Vekst AS. Pengene skal brukes til ny produksjonshall og utstyr til utvidet vedproduksjon.

Ansatte på Siso Vekst Foto Sørfold kommune/Bente Braaten
Glad gjeng. De ansatte ved Siso Vekst har nettopp fått nyheten om at formannskapet har bevilget 75.000 kroner til ny plasthall og ser fram til å få tak over hodet når de jobber med veden.
 
Blir realisert
Den nye plasthallen er kostnadsberegnet til 340.000 kroner. I tillegg planlegger bedriften å kjøpe en del teknisk utstyr som letter håndteringen av veden, og samlet prislapp for investeringspakken er 551.000 kroner. – Vi har allerede kjøpt en kran, sier daglig leder Lars Henrik Johansen, som føler seg rimelig sikker på at også plasthallen blir realisert selv om deler av finansieringen fortsatt gjenstår. – Med støtten fra Sørfold kommune i ryggen blir det lettere å gå i banken for å søke om lån, sier han.
 
Fukt
Siso Vekst selger bra med ved, men merker også at mange har kjøpt seg varmepumpe. – I tillegg til at vi selger ved direkte til kunder og privatpersoner, har vi også en del leveranser til grossister. Men vi har slitt en del med fukt, og ser fram til å få bedre forhold for håndtering og produksjon, sier Johansen.
 
Slitasje
Bedriften opplever en del fysisk slitasje på de ansatte i forbindelse med vedproduksjonen, da mye av denne baserer seg på manuell løfting av sekker. Logostikken er tungrodd, og det maskinelle utstyret er nedslitt.
 
Viktig bedrift
- Siso Vekst AS er en svært viktig bedrift for kommunen. Den sysselsetter mennesker som ellers ville ha manglet jobbtilbud i vår kommune. Og ledelsen har klart å skaffe nye og interessante arbeidsoppgaver til sine ansatte. Ventelisten av jobbsøkere tyder også på at bedriften har et godt rennomé og er en populær arbeidsplass, skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen i sin saksforberedelse til formannskapet, som er næringsstyre. Hun gir også bedriftsledelsen ros for å være innovativ og kreativ når det gjelder videreutvikling av produktene og bedriften.
 
Formannskapet behandlet  søknaden fra Siso Vekst AS 26. november, og var helt enig i denne vurderingen.

Fakta om Siso Vekst AS:
  • Tiltaksbedrift for arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid)
  • Lokalisert i Trollbukta indistriområde, i industribygget som eies av Sørfold kommune.
  • Bedriften eies av Sørfold kommune med 51% og Fauske kommune med 49%.
  • Sysselsetter totalt 38 personer, inkl. 5 personer i administrasjonen.
  • Startet opp i 2004, og overtok da den kommunale Vedsentralen.
Sist oppdatert den 09. september 2015