Fokus på helse og omsorg

Et overordnet prinsipp i Sørfold kommunes tjenesteprofil innen omsorg er at innbyggerne skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Dermed blir forebyggende helsearbeid en vesentlig del av omsorgsplanen for 2010-2013 som ble innledet med oppstartsseminar 16. november.

Oppstartsseminar for omsorgsplanen 161109 Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
På seminar. Her er deltakerne på oppstartsseminaret samlet.
 
Styringsdokument
Fagleder omsorg Kjell Eilertsen har hovedansvaret for denne planprosessen. Planens fulle navn er pleie-, rehabiliterings, - og omsorgsplan, og denne skal være et styringsdokument for strategiske valg og prioriteringer. Den skal også danne grunnlaget for økonomiplan og årsbudsjetter.
Berit Kjølmoen Foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
Berit Kjølmoen fra Fylkesmannen i Nordland (bildet) var til stede på oppstartsseminaret og presenterte sentralpolitiske føringer innenfor disse områdene, blant annet samhandlingsreformens betydning for kommunenes omsorgstjeneste.
 
På seminaret deltok både politikere, enhetsledere, tillitsvalgte, eldrerådsrepresentanter og andre aktører i planprosessen.
 
Brukerne i sentrum
- Brukerne skal tas med på råd i tjenesteutformingen, slik at deltakelse og medbestemmelse rundt egen hverdag sikres, sier Kjell Eilertsen.
 
 
 
Gruppearbeid
Deltakerne ble delt inn i fire grupper, som fikk hver sin oppgave:
  • Forebyggende strategi
  • Frivilighet
  • Styrket brukerinnflytelse
  • Fokus på demens
Hva kom gruppene fram til? Dette kommer vi tilbake til .
 
Sist oppdatert den 09. september 2015