For lite i bruk

Sørfold kommune har en 14-seters minibuss som ble anskaffet i 2008, primært til trivselstiltak for eldre i og utenfor institusjonene. Nå ønsker formannskapet å sette av 100.000 kroner i 2011 for å stimulere til økt bruk av bussen.

Espen Olsen med kommunens minibuss, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Bussen. Dette er kommunens minibuss. Espen Olsen er en av sjåførene, og her har han ikledd seg bussjåføruniform fra 1950-tallet for å stå i stil med et konsertarrangement med 50-tallsmusikk.
 
Trivsel for eldre
Styret for aktivitetshuset Bakeriet fungerer også som styre for bussen. Og da de hadde møte 18. november, oppsummerte de erfaringene etter å ha hatt bussen i virksomhet i 2 år.
 
Hovedintensjonen med bussen er å gi et tilbud til eldre, både hjemmeboende og i institusjonene, slik at de kan delta på arrangementer og trivselstiltak og komme seg ut. Bussen har plass til en rullestol, og den kommer seg lett fram på alle typer veier, sommer som vinter, og kan hente passasjerene ved døra.
 
Bakeriet
Annenhver tirsdag er bussen i bruk i forbindelse med de populære treffene på Bakeriet, da kjører den en fast rute fra Kvarv til Straumen og deretter fra Røsvik, før den kjører alle hjem igjen når arrangementet er slutt. Ruta tilpasses passasjerenes behov, og den kjører innom både Andkilen, Nordfjorden og andre bygder og områder når det er ønske om det.
 
Men bortsett fra dette er bussen lite i bruk, både av hovedmålgruppen og av andre. Styret tror en av grunnene til dette er at det er for få sjåfører, og dette igjen har sammenheng med begrensede midler til disposisjon for de aktuelle virksomhetene.
 
Eldremilliard
Derfor har formannskapet nå satt av 100.000 kroner som skal brukes til aktivitetstilbud og innleie av sjåfører. Pengene skal hentes fra den såkalte eldremilliarden, en ekstrabevilgning fra Stortinget i form av økt rammetilskudd. Sørfold får 562.000 kroner av disse midlene.
 
Vedtaket ble gjort i formannskapet 23. november i forbindelse med behandlingen av neste års budsjett, og skal videre til endelig behandling i kommunestyret 16. desember når budsjettet for 2011 og økonomiplanen for 2011-2014 skal vedtas.
Sist oppdatert den 09. september 2015