Midler til vilt-, fiske- og friluftstiltak

Plan- og ressursutvalget forvalter midler som kan brukes til tilretteleggingstiltak for vilt, fiske og friluftsliv. Søknadsfristen er 7. mai 2010.

Ved Gjerdalsvatnet Foto Sørfold kommune/Steinar Strand
Ved Gjerdalsvatnet har Fauske og Sørfold JFF tilrettelagt for fiske, også for bevegelseshemmede. Her er ferieklubben klar til fisketur med båt. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand.
 

 Plan- og ressursutvalget forvalter midler til opphjelp og tilretteleggingstiltak for vilt, fiske og friluftsliv. Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet. Det kan søkes om midler til tiltak over hele kommunen.

Ta kontakt med næringssjef Gerd Bente Jakobsen for nærmere informasjon,
telefon 75 68 50 00.
 
Søknadsfrist: 7. mai 2010.
 
Vedtekter for fondene finner du her:
 
Sist oppdatert den 09. september 2015