Mobil kulturskole

Kulturskolen i Sørfold har i år 116 elevplasser, og undervisningen er desentralisert. Hver uke kjører distriktsmusikere og kulturskoleleder rundt til skolene for å undervise.

Mobile lærere i kulturskolen

KLARE TIL AVGANG. Lærerne i kulturskolen kjører rundt til alle skolene for å undervise. Her står de på farten til Mørsvik og Leirfjorden. F.v.Sveinar Aase, John Kristian Karlsen, Ragnhild Hansen og Ole Anders Seines.

64% i Mørsvik

Hver mandag tar lærerne turen nordover. På Mørsvik oppvekstsenter venter 11 elever på å få sin ukentlige time i kulturskolen. Ragnhild Hansen har 1 elev på fløyte og 2 på gitar, mens John Kristian Karlsen har 2 sangelever og Ole Anders Seines har 6 elever på messinginstrumenter og trommer.

Med andre ord er det 11 elever ved Mørsvik oppvekstsenter som går i kulturskolen. Og siden antall elever på denne skolen er 17, gir dette  en kulturskoleprosent på 64! Sagt med andre ord går 2 av 3 i kulturskolen på Sørfolds nordligste skole.

11 kulturskoleelever i Leirfjorden

Neste stopp er Leirfjorden, og der er det også 11 elever som går i kulturskolen. Disse fordeler seg med 2 på fløyte, 2 på gitar, 4 på piano og 3 sangelever. Det er 23 elever på Leirfjorden skole, så her blir kulturskoleandelen på 47%. Dette er også langt over landsgjennomsnittet.

For Sørfold totalt sett er det ca. 40% av elevene i grunnskolen som går i kulturskolen. Tallet har økt markant de siste årene.

Dans i Røsvik

Tirsdag er Røsvik-dag, og dit drar Ragnhild Hansen, John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines for å undervise. I tillegg har Piotr Repnik pianoundervisning der, og Karolina Repnik har dansegruppe der hver mandag. Hun har også en gruppe på Straumen.

Gitar er et populært instrument i kulturskolen. I hele kommunen er det 30 elever som spiller gitar, og Alexander Sørfjord underviser 19 av disse på Straumen. John Kristian Karlsen har også gitar som instrument, i tillegg sang. Sveinar Aase har også hatt mange elever på gitar, men i år er pianointeressen så stor at han må holde seg til sitt hovedinstrument.

Kabal med kjøring og undervisning

Sørfold er en langstrakt kommune, og det går med noen timer til kjøring for de ansatte i kulturskolen. Men det er et bærende prinsipp at lærerne skal komme til de skolene som elevene går på.

For å få så lave utgifter til kjøring som mulig, er timeplanen også lagt opp slik at flere lærere kjører i samme bil.

Og for å unngå ekstra utfordringer med elevskyss, er undervisningen i Mørsvik, Leirfjorden og Røsvik lagt til skoletida eller rett etter.

Tilbud på sang og instrumenter gis fra og med 3. klasse, mens for dans er aldersgrensen fra 2. klasse. Det er for tiden ingen voksne elever i kulturskolen.

Sist oppdatert den 09. september 2015