Mørklagte veier under aksjon

Skole -/hjemgruppa ved Røsvik skole har fått trafikksikkerhetsmidler til en refleksvestaksjon. Mens denne pågår mandag 23. januar kl. 18.00-19.30, slukkes gatelysene i deler av Røsvik.

Fra miljøaksjonen Beintøft

Fra miljøkampanjen Beintøft, der 4. klasse ved Røsvik skole ble regionvinner.

Vegvesenet kommer

Til refleksvestaksjonen 23. januar kommer representanter fra Statens Vegvesen med instruktør og markører.

–  Demonstrasjonen vil foregå på strekningen fra Ness, via Røsvik kirke og til Sørfold sykehjem. Mens aksjonen pågår, vil gatelysene i dette området være mørklagt, forteller Lisbeth Eidissen i skole-/hjemgruppa.

–  Alle elevene fra 1. til 10. klasse med foresatte får tilbud om å delta. Elevene blir delt inn i 2 puljer, og det blir en foreldrefrekvens for hver pulje.

Paralelt med dette holder vi fyr i grillhuset og spanderer pølse med brød og kaffe/saft til motsatt pulje.

Vise hvor dårlig man vises uten refleks

–  Vi har kjøpt inn en del lommelykter med pengene vi har fått, og kommer til å ha mørkegjemsel under grillingen. Dette for å vise hvor godt man vises med og uten refleks, sier Lisbeth Eidisssen.

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland fylkeskommune har støttet aksjonen med 5.000 kroner.

Og vi gjentar:

Mandag 23. januar ca. kl. 18.00 – 19.30 blir det mørke gatelys i Røsvik på strekningen Sørfold sykehjem, Røsvik kirke og utover til Ness. Dette skyldes en planalagt aksjon, og skal ikke meldes inn som feil.

 

 

Sist oppdatert den 24. januar 2017