Møteplan 1. halvår 2014

Her er oversikt over politiske møter 1. halvår 2014. I står for innkalling og p for protokoll. Når tallene er blå, kan du klikke på dem for å få fram dokumentet. Alle dokumenter ligger i pdf.

Møteplan
Utvalg januar februar mars april mai juni
Kommunestyre   11i
11p
13i
13p
10i
10p
23i
23p
19i
19p
Formannskap 23i
23p

5i
5p
25i
25p

4i
4p

 

1i
1p
20i
20p

12i
12p

25i
25p

Adm. utvalg 23i
23p
    1i
1p
   
Driftsutvalg
 
4i
4p
    22i
22p
 
Plan - og ressursutvalg   26i
26p
25i
25p
  26i
26p
30i
30p
Kontrollutvalg 30p       12i
12p
3i
3p
Universell utforming 29          
Seniorrådet 21p 25p 24p      
Valgstyret            

 

Sist oppdatert den 09. september 2015