Møteplan 1. halvår 2016

Møteplan 1. halvår 2016

Møteplan
Utvalg januar  februar  mars   april     mai     juni     
Kommunestyre 20i
20p
11i
11p
  12i
12p
10i
10p

16i
Årsmeld2015
16p

 

Formannskap

21i
21p

26i
26p

 

1i
1p

10i
10p

30i
30p

19i
19p

 

10i
10p

19i
19p

1i
1p

9i
9p

23i
23p

Juli:
1i
1p

 

Adm. utvalg    

1i
1p

30i
30p

19i
19p
19 1i
1p
Driftsutvalg   16i
16p
    26i
26p
 
Plan - og ressursutvalg   18i
18p
      7i
7p
Kontrollutvalg     31i
Vedlegg
31p
    1i
Vedlegg
1p
Universell utforming 28i
28p
      31i
31p
 
Seniorrådet 27i
27p
24        
Valgstyret            
Ungdomsrådet   1p 9p      
Sist oppdatert den 25. januar 2017