Møteplan 2. halvår 2013

Her er oversikt over politiske møter 2. halvår 2013. I står for innkalling og p for protokoll. Når tallene er blå, kan du klikke på dem for å få fram dokumentet. Alle dokumenter ligger i pdf.

Møteplan
Utvalg august september oktober november desember
Kommunestyre     4i
4p
19i
19p
18i
18p
Formannskap

20i
20p

17i
17p

 

17i
17p

14i
14p

 28i
28p

3i
3p

17i
17p

Adm. utvalg 20i
20p
       
Driftsutvalg       13i
13p
 
Plan - og ressursutvalg   30i
30p
  5i
5p
 
Kontrollutvalg     31i
31p
  19i
19p
Universell utforming 29       5p
Seniorrådet   20i
20p
15i
15p
12i
12p
11i
11p
Valgstyret          

 

Sist oppdatert den 09. september 2015