Møteplan 2. halvår 2016

Her er innkalling og protokoll for politiske møter høsten 2016. I står for innkalling og p for protokoll.Klikk på blå dato, så kommer dokumentene opp.

Møteplan 2. halvår 2016

Møteplan
Utvalg august september oktober november desember
Kommunestyre  

12i
12p

30i
30p

 

15i
Vedlegg
15p

 

15i
15p
Formannskap 25i
25p

13i
13p

26i
26p

10i
10p

27i
27p

9p
16p
24i
24p

28i
Budsjett
28p

1i
1p
Adm. utvalg  

13i
13p

26i
26p

     
Driftsutvalg   23i
23p
  8i
8p
 
Plan - og ressursutvalg 1i
1p
15i
15p
  3i
3p
 
Kontrollutvalg 29i
29p
     

5i

Økonomistyring
Saksframlegg øk.styring
5p

Universell utforming   1i
1p
    9
Seniorråd   20i
20p
26p 29p  
Valgstyre          
Ungdomsråd     17p   7p

 

Sist oppdatert den 04. januar 2017