Møte om veinavn på Kvarv

Sørfold kommune skal sette navn på veier i hele kommunen og er i gang med møter med lokalbefolkningen om dette. I samarbeid med grendelaget blir det åpent møte på Kvarv 9. desember.

Veinavnmøte på Engan grendehus

Steinar Strand  (til høyre) er prosjektleder for Sørfold kommunes veinavnprosjekt. Her er han på folkemøte på Strøksnes. Nå står Kvarv for tur.

Viktig å finne rett hus

Sentrale myndigheter har bestemt at alle eiendommer skal ha en veiadresse.  Dette har flere årsaker.

–  Det gamle systemet med adresse basert kun på gårds – og bruksnummer er ikke egnet til å finne fram til rett hus. Verken for nyinnflyttede, tilreisende, ambulanse, brannvesen, taxi, Posten eller vareleverandører, forklarer Steinar Strand, som tok fatt på oppgaven som prosjektleder for navnsetting av veier i september i år.

Nå er han godt i gang med arbeidet, og har vært på møter i Mørsvik, på Strøksnes og på Engan.

God oppslutning

Steinar Strand forteller at ca. 20 personer møtte opp på Engan grendehus 28. november, og det kom mange forslag til veinavn.

Nå står Kvarv for tur.

Velkommen til:

Åpent møte på ungdomshuset, Kvarv mandag 9. desember kl. 18.00-20.00 i samarbeid med Kvarv grendeutvalg.

På møtet blir det informasjon om prosjektet, og anledning til å komme med konkrete forslag til veinavn i bygdene.

Alt legges på høring senere

Steinar Strand forklarer at samtlige forslag senere vil bli lagt ut på høring på kommunens hjemmeside, slik at alle skal få mulighet til å si sin mening.

Kommunestyret fatter vedtak

Etter denne høringsrunden vil prosjektgruppa oppsummere innspillene, og det skal legges fram sak for kommunestyret for endelig beslutning.

–  Målet er at dette skal skje i juni neste år, sier Steinar Strand.

Sist oppdatert den 09. september 2015