Montering av hus i gang

Leilighetsprosjektet Smiveien Borettslag på Straumen er i rute. Montering av husene er i full gang, og 8 leiligheter blir innflyttingsklare 1. september neste år.

Leiligheter undr oppførng på Straumen

To første-etasjer er på plass i det ene bygget, som vil romme fire leiligheter.

I rute i forhold til framdriftsplanen

Johnny Ledsaak i Dahl  Bygg  AS opplyser at monteringen startet 9. oktober, og at arbeidet følger oppsatt framdriftsplan.

–  Vi håper å få alt under tak før jul, sier han

Beongfundament på plass

Betongfundamentet til de neste fire leilighetene er også på plass.

3-årig boligsatsing

Boligprosjektet på Straumen er et direkte resultat av utviklingsprosjektet Sørfold 2010 – 2030, som igjen førte kommunen inn i en 3-årig statlig boligsatsing.

Prosjektet finansieres med lån fra Husbanken samt innskudd/egenkapital.

Tilskudd reduserer innskuddet

Husbanken og Sørfold kommune bidrar i tillegg med tilskudd, som er lagt inn i prosjektet som en del av innskuddet.

Samtlige åtte leiligheter ble solgt på kort tid.

Planer om byggetrinn to

Fra Sørfold kommunes side arbeides det nå med å sikre finansieringen av neste byggetrinn.  Her avventer man i første omgang Statsbudsjettet, og dersom den statlige boligsatsingen videreføres, vil kommunen be om et møte med Husbanken for å avklare mulighetene for tilskudd derfra.

Gunstig beliggenhet

De nye leilighetene ligger mellom Krokveien og Smiveien  på Straumen. Derfra er det kort gangavstand til butikk, Rådhus med diverse offentlige kontorer, legekontor og bibliotek.

Gjennom sentrum renner en lakserik elv.

Og kommunesenteret omkranses av flotte frilufts – og turområder samt en idyllisk fjord som er full av fisk.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015