Møteplan 1. halvår 2013

Her er oversikt over politiske møter 1. halvår 2013. I står for innkalling og p for protokoll. Når tallene er blå, kan du klikke på dem for å få fram dokumentet. Alle dokumenter ligger i pdf.

Møteplan
Utvalg januar februar mars april mai juni
Kommunestyre   5i
5p
21i
21p
  8i
8p
20i
20p
Formannskap

22i
22p

5i
5p

15i

15p

5i
5p

8p

16i
16p

30i
30p

14i
14p

4i
4p

17i
17p

28i
28p

Adm.utvalg 22i

22p
15p  

16i
16p

30p

   
Driftsutvalg     11i
11p
  28i
28p
 
Plan- og ressursutvalg   27i
27p
  18i
18p
  12i
12p
12p
Kontrollutvalg   25i
25p
  29i
29p
   
Universell utforming 24i
Handl.plan
    9p   18p
Seniorrådet            
Valgstyret

22i

22p

      14i
14p
 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015