Vil ha musikkbinge

Kommunestyret har vedtatt budsjett og økonomiplan for 2011-2014. Et nytt forslag om å sette av 150.000 kroner til musikkbinge ble enstemmig vedtatt.

Kolbjørn Mathisen (AP) og Turid J. Willumstad (H) i samspill ved flygelet, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Samspill. Kolbjørn Mathisen fremmet forslaget om musikkbinge på vegne av AP, og Høyres Turid Willumstad uttrykte støtte til forslaget i kommunestyrets budsjettmøte 16. desember.
 
Vil tilrettelegge for band
Kolbjørn Mathisen påpekte i sitt innlegg at kommunen mangler øvingslokaler for band. Kulturskolen er i sterk vekst, og har i dag 100 elever, hvorav ca. 30 på gitar.
 
I investeringsbudsjettet for 2011 settes det av 150.000 kroner til musikkbinge i første omgang, og politikerne ba om å få en egen sak om musikkbingen i driftsutvalget 1. mars.
 
MusikkbingeLeveres nøkkelklar
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Det er god lydkvalitet inne i rommet, og bingen leveres i to varianter – som brakke og som container (bildet). For mange kommuner vil musikkbinge være et rimeligere alternativ enn å gjøre endringer i eksisterende lokaler.
 
Begge varianter koster nær 400.000 kroner, men man kan søke om tilskudd gjennom musikkutstyrsordningen.
 
Skysstilbud for hele kommunen
Da formannskapet behandlet budsjettet 23. november, bestemte de at 100.000 kroner fra Sørfolds andel av den såkalte eldremilliarden skal brukes til å øke bruken av kommunens aktivitetsbuss. Denne saken ble fulgt opp i budsjettdebatten i kommunestyret.
 
Anne Lise Nordvik Arntzen foreslo på vegne av Senterpartiet at  når bussen går fra Kvarv til Straumen i forbindelse med tilstelninger, skal det tilbys drosje fra Nordsida til Kvarv, slik at tilbudet omfatter hele kommunen. Da kan passasjerer nordfra gå over i bussen på Kvarv, og samme system kan brukes på hjemturen. Denne merknaden ble enstemmig vedtatt.
 
Konkret innebærer dette at når tirsdagstreffet på aktivitetshuset Bakeriet starter opp igjen etter juleferien 11. januar, vil skysstilbudet omfatte hele kommunen.
 
Vaktmester for eldre og uføre
Karin Bakken fremmet et forslag i budsjettmøtet om å gjeninnføre ambulerende vaktmestertjeneste for eldre og uføre. Dette forslaget fikk imidlertid bare 2 stemmer. Det samme gjaldt for hennes forslag om også å gjeninnføre abonnementsordning for brøyting for eldre og uføre.
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015