Mye i bruk

Bakeriet på Straumen har vært i drift som aktivitetshus siden februar 2009. Nesten hver dag er det i bruk, og tirsdagstreffene annenhver uke kan samle opptil 80 deltakere.

Fullt hus på Bakeriet 5. februar

SMEKKFULLT. 5 februar var det tirsdagstreff på aktivitetshuset Bakeriet. Som vi ser, kom det så mange at folk måtte sitte nedover mot gangen. Det var tydelig at folk koste seg. Mental Helse Sørfold sørget for kaffe og vafler.

Aktivitet og trivsel
Det er ingen overdrivelse å si at aktiivtetshuset Bakeriet er en suksess. Det lyser i vinduene der nesten hver kveld. Der har Sørfold Fotoklubb sine møter annenhver onsdag, Straumen og Omegn Husflidslag har sykvelder annenhver torsdag og husflidskafé en tirsdagskveld i måneden.

Og det er mange andre som legger sine møter og aktiviteter dit.

Barnebursdager
Huset kan også leies ut til private selskaper som f. eks. barnebursdager, og regnskapet viser at dette skjedde 27 ganger i 2012. Dette innbrakte kr. 13.500 i leieinntekter.

Prisøkning
Nå har styret for Bakeriet bestemt at prisen oppjusteres til kr. 550 med virkning fra 1. mars, etter å ha stått stille siden oppstarten i 2009. Men det er kun private selskaper som betaler leie.

Lag og foreninger i Sørfold har fri leie til sine møter og øvelser, slik de har det i kommunale lokaler.

Populært
Av enkeltarrangementer på Bakeriet, viser besøkspermen at det er tirsdagstreffet som trekker flest folk. Besøket kan variere, men det er ofte opp i 50. Og av og til, som ovenstående bilde viser, kan det komme opp i 80. Og da er det knapt en ledig plass å oppdrive.

Men arrangørene synes det er veldig hyggelig når det kommer mange, og finner flere stoler om det trengs. Bakeriet skal være et godt sted å møtes, der alle skal føle seg velkommen.

Siden tirsdagstreffene foregår på dagtid, er det nnaturlig at det er flest pensjonister som kommer, men det er åpent for folk i alle aldersgrupper som har tid, lyst og anledning.

1.951 innom i 2012
Av besøkspermen går det fram at 1.951 personer brukte huset i 2012. Men det var nok enda flere, da det ikke er riktig alle som er oppmerksom på oppfordringen om å skrive seg inn i boka.

I permen ligger det også en sjekkliste for alt som må huskes på før man går - bære ut søppel, rydde, slokke alle lys og i det hele tatt forlate lokalet i den stand de tok det i bruk.

Randi Lundli og Odd Buviks orkester

SKAPTE STEMNING. 5. februar var det Randi Lundli og Odd Buviks orkester som sto for underholdningen. Og denne falt i smak. F.v. Tord Jensen, Odd Buvik, Randi Lundli og Knut Jensen.

Hva er seniorrådet?
Tirsdag 19. februar er dato for neste treff. Da kommer seniorrådets leder Jan Arne Johansen for å informere om hva seniorrådet er, og hva det kan brukes til. Han starter kl. 11.30, og det er Lions som sørger for kaffe og vafler denne dagen.

5. mars kommer Ida Beate Otterlei for å vise gamle bilder, og 19. mars skal kulturskolen framføre en konsert med tittelen Minner, som de også besøker institusjonene med.

På grunn av påsken hopper man over 2. april, og neste blir 9. april. Da er det klart for konsert med John Kristian Karlsen og Sveinar Aase.

Samarbeid
Tirsdagstreffene er et samarbeid mellom kulturkontoret og lag og foreninger. Styret takker ildsjeler i og utenfor lagene som bidrar til å holde tilbudet i drift.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015