Næringsliv

Sørfold har et næringsliv som er preget av både tradisjon og innovasjon. Elkem Salten er kommunens hjørnesteinsbedrift.

Sørfold Industrikai, foto Asbjørn Nygård

Elkem Salten har 120 ansatte og er et av Europas største smelteverk. Verket ble grunnlagt i 1967, og ligger på Valjord i nærheten av kommunesenteret Straumen. Bedriften produserer ferrosilisium og microsilica, og er ledende på sitt felt i verden. I samarbeid med Sørfold kommune er det bygget ny kai. Sørfold Industrikai (bildet) ble offisielt åpnet i 2008.

Sørfold Industrikai er godkjent for internasjonal skipstrafikk, og forventes å bidra til utviklingsmuligheter for næringslivet i regionen - både produksjonsrettet næringsliv, handelnæringen og transportnæringen. Kaia er spesialbygd for containertransport.

Den tradisjonsrike bergverksbedriften Onya Hustadmarmor AS (tidligere Hammerfall Dolomitt) har siden 1935 utvunnet dolomitt, som benyttes i en rekke industrielle produksjonsprosesser.

Varmt kjølevann fra smelteovnene på Elkem blir utnyttet både til oppvarming av kunstgressbane og til oppdrett av laksesmolt. Oppdrettsnæringen er betydelig i Sørfold, med Smolten A/S som satser tungt i Mørsvikbotn, Sisomar AS som produserer smolt, og Marine Harvest som har 7 konsesjoner for matfisk og har anlegg flere steder i kommunen.

Ellers kan vi nevne Acustus med 21 ansatte som utfører oppdrag innen sveising og industriell hydraulikk og er eneforhandler i Nord-Norge for RubbHaller, en type plasthaller som er norskprodusert og særlig velegnet for nordnorske forhold.

I samme industriområde ligger VTA-bedriften Siso Vekst, som bl.a. produserer ved for salg og en type rullestoler av plast som egner seg spesielt godt i basseng og gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser. Bedriften produserer også byggesett for skjelterskjå.

Videre finnes entreprenørbedriften Salten Byggservice som har utviklet Sørfoldhytta, samt bilverkstedet Straumen Autosenter.

På kraftsiden finnes Indre Salten Energi, Elkem Energi og Kobbelv Kraftverk (Statkraft).

Kommunens eneste hotell er Kobbelv Vertshus, som også er kafé, og det finnes en rekke campingplasser i kommunen.

For fullstendig oversikt over samtlige bedrifter i Sørfold: Se Bedriftsregister oppe til høyre.
Snarvei til bedriftsregister.

Sist oppdatert den 09. september 2015