Natt i naturen

For å markere åpningen av friluftsåret 2015 vil ordførerne i Saltdal og Sørfold overnatte ute, på Storjord i Saltdal fra 13. til 14. januar. – Dersom andre vil være med, er de velkommen, sier ordfører Lars Evjenth

Natt i naturen

Zdenek Dvorak ved Nordland nasjonalparksenter har laget denne flotte plakaten.

Utfordret av miljøvernministeren

Miljøvernministeren har utfordret alle landets ordførere til å markere åpningen av Friluftslivets år ved å overnatte ute mellom 13. og 14. januar.  

–  Overnattingen på Storjord er et samarbeid mellom Sørfold og Saltdal, og vi er invitert  av Cato Hultmann og Saltenposten, forteller Lars Evjenth.

–   Vi ønsker å fremme Nordland nasjonalparksenter, der begge kommunene er blant stifterne.

De fleste andre ordførerene i Salten (5 av 9) skal være med på et opplegg i Rensåsparken i Bodø.

Bli gjerne med

–  Dersom noen vil være med til Roparnesset på Storjord i Saltdal er de velkomne til det, men de må ordne med det praktiske selv, som skyss, utstyr og mat, sier ordføreren.

Vil fremme friluftsåret

Og dette er bare starten. Sørfold kommune ønsker å markere friluftslivets år gjennom en rekke tiltak og arrangementer.

 Ordføreren har snakket med rådmann og folkehelsekoordinator, og tanken er å lage en aktivitetskalender for friluftsåret.

–  Vi har ambisjoner om fellesturer til Rago og Sjunkhatten,  og vinterferie-overnatting i Seljeåsen.

Lag og foreninger vil bli utfordret til å bidra i forhold til månedens tur, og til et opplegg med friluftsskole.  Friluftsskolen vil bli en del av ferieklubben som kulturkontoret arrangerer når skolens sommerferie starter.

Jeg stiller gjerne opp for å fremme friluftsliv i friluftsåret 2015, sier en engasjert ordfører Lars Evjenth.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015