NAV

NAV Sørfold holder til på Rådhuset, og omfatter et helhetlig tjenestetilbud som erstatter de tidligere områdene arbeid, trygd og sosialtjeneste.

Inngang NAV Sørfold, Rådhuset


NAV-kontoret har inngang ved siden av servicekontorepå Rådhuset, og har følgende ekspedisjonstid

  • Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 til 14.00.
  • Onsdag og fredag stengt.

Utenom åpningstid kan du henvende deg til NAV kundesenter, tlf. 55 55 33 33 .

Barnevern: Tlf. 90 19 44 37/ 94 80 86 57/ 94 88 67 56.

Felles telefonnummer for NAV-kontorene i Nordland er 55 55 33 33.  (Kundesenter Nordland). Der kan du be om å få snakke med en av saksbehandlerne i Sørfold, og du får informasjon om hvem som er tilgjengelig.

Elisabeth Laksosnes er NAV-leder.  Hun  kan nås på mobiltlf. 417 53 888  og E-post elisabeth.laksosnes@nav.no.

På  nav.no  finner du rikelig informasjon om tjenester og lovverk som er tilknyttet dette området.

Info med tema ungdom

NB! Nav har egne temasider med informasjon som retter seg mot ungdom.:

NAVs infosider ungdom

 

 

Oversikt over NAV
Tittel Dato
Økonomisk sosialhjelp 09. september 2015 02:39
Støttekontakt/avlastning 19. april 2017 06:52
Endret søknadsfrist for bostøtte 11. januar 2017 06:11
Ledsagerbevis 09. september 2015 02:42
P-kort/TT-kort 09. september 2015 02:42
Flyktningetjenesten 28. april 2017 01:10
Sist oppdatert den 18. mai 2017